Skip to main content

Čtěte 2. číslo Salesiánského magazínu 2024

Dnes vychází Salesiánský magazín 2/2024. Jako obvykle ho najdete v elektronické podobě na stránce SDB.cz/magazin a komu ještě nechodí tištěný do schránky, může se tamtéž přihlásit k jeho bezplatnému odběru.

Jarní číslo magazínu se dotýká zejména tématu dětí z prostředí sociálního vyloučení, opuštěných svými rodiči nebo „jen“ takzvaně problémových… a nahlíží na jejich trápení očima vychovatelů, pěstounů i odborníků. Zároveň s nimi nahlédneme pod pokličku plzeňského střediska v Lobzech a brněnského Saleska. V příloze tohoto čísla vás, jak věříme, potěší a zaujme dárek od salesiánské provincie Praha – brožura o životě a odkazu salesiána Štěpána Trochty, od jehož smrti letos uplyne padesát let.

Příjemné čtení vám přeje Vaše redakce.

Touha dává křídla

Víte, jaké sny mají žáci a studenti, se kterými pracují ve školách a v domovech mládeže sestry salesiánky? Pojďte to zjistit při četbě jejich upřímných výpovědí, ve kterých často zaznívá touha pomáhat, být prospěšný a mít někoho, kdo je bude mít rád. A jaké sny máme my?

Rodina jako žádná jiná

Salesiánské středisko v Plzni-Lobzech nabízí kromě obvyklé palety volnočasových aktivit také jednu specifickou službu – doprovázení pěstounských rodin pod patronátem Centra pomoci Střecha. Silné emotivní výpovědi pěstounek dokazují, o jak důležitou a potřebnou formu pomoci se jedná.

Existují zlobivé děti, a co s nimi?

Téma zlobivých dětí dokáže spolehlivě rozvířit vášnivé debaty. Paní psycholožka Jiřina Juřičková se na problémové dětí dívá spíše jako na děti, které jsou často nešťastné a touží po přijetí, což však neznamená, tolerovat jim překračování pravidel a hranic, ale nabídnout jim respektující vztah.

Štěpán Trochta – život a odkaz

Salesián Štěpán Trochta se významně podílel na příchodu salesiánů do českých zemí, vedl stavby salesiánských domů a díky své síle, odhodlání a vytrvalosti pomohl vybudovat základy českého salesiánského díla. Přežil nepředstavitelné utrpení v lágrech dvou totalitních režimů, byl skautem, biskupem a kardinálem. Pojďte se blíže seznámit s touto výraznou postavou minulého století prostřednictvím výpravné brožury, která mapuje celý jeho život a ukazuje také jeho odkaz pro současnost. Brožuru dostanete v tištěné podobě ve všech salesiánských domech.