Jsme kněží a bratři

Salesiáni Dona Boska (SDB)

Salesiáni Dona Boska (SDB)

 

Více o SDB

Ale také jsme

Sestry salesiánky (FMA)

Sestry salesiánky (FMA)

Dcery Panny Marie Pomocnice (salesiánky) jsou řeholní sestry, které žijí v komunitách a věnují se mladým lidem, hlavně dívkám. Salesiánky slibují čistotu, chudobu a poslušnost, aby celý svůj život mohly darovat Bohu a mladým. Mají internáty, školku, střední školu, vedou zájmové kroužky, učí náboženství a zapojují se také přímo v dílech Salesiánů Dona Boska

www.fma.cz

Salesiánské hnutí mládeže (SHM)

Salesiánské hnutí mládeže (SHM)

Salesiánské hnutí mládeže je neziskovka, která sdružuje více než 3 tisíce členů v desítkách klubů po celé ČR. Jsou to většinou mladí kluci a holky, které spojuje nadšení pro salesiánský styl práce. Společně organizují kroužky, tábory a programy pro rodiny, pořádají jednorázové akce, zahraniční výjezdy a kurzy.

www.shm.cz

Salesiáni spolupracovníci (ASC)

Salesiáni spolupracovníci (ASC)

Spolupracovníci jsou lidé, kteří přijali salesiánské hodnoty jako svůj životní program. Žijí ve svých rodinách, mají civilní zaměstnání a snaží se následovat ideály Dona Boska. Salesiánským spolupracovníkem se člověk stane po několikaleté přípravě složením slibu, že bude žít v církvi v salesiánském duchu a spolupracovat se Salesiánskou rodinou. V České republice je více než 600 spolupracovníků. Setkávají se v místních společenstvích, kde se společně modlí a navzájem se podporují ve svém poslání.

www.ascczech.cz

Staré páky

Staré páky

Staré Páky jsou parta chlapů, kteří v mládí prošli salesiánskými tábory nebo se nějak setkali se salesiány a chtějí se dál potkávat, sdílet a pracovat v salesiánském duchu. Pořádají pravidelné brigády, duchovní obnovy a „slety“. Jejich manželky se podobně schází jako „Mladé mamky“.  

www.starepaky.cz

Volontarie Dona Boska (VDB)

Volontarie Dona Boska (VDB)

Volontarie jsou ženy, které se inspirují Donem Boskem a zasvětily se Bohu slibem chudoby, čistoty a poslušnosti, ale nežijí v komunitách a ani nenosí řeholní hábit. Mají různá zaměstnání a často o nich ani nejbližší okolí neví, že jsou zasvěcené Bohu. Volontarie se pravidelně schází na setkáních, kde se modlí, sdílejí své zkušenosti a vytvářejí společenství. Právě díky své „skrytosti“ se mohou přiblížit lidem a prostředím, kam se kněží a řeholníci běžně nedostanou. Sekulární institut VDB založil  bl. Filip Rinaldi, třetí nástupce Dona Boska. Podobně existují také zasvěcení muži, tzv. Volontéři s Donem Boskem.

www.volontarie.cz

Nazaréni (FCMN)

Nazaréni (FCMN)

Konteplativní Fraternita Marie z Nazareta je hnutí zaměřené na vnitřní život a modlitbu. Nazaréni jsou lidé různých životních stavů, kteří žijí a pracují ve společnosti, do které vnáší duchovní rozměr. Po vzoru Dona Boska hledají stopy Boží přítomnosti v každé situaci. Společenství bylo přičleněno k Salesiánské rodině roku 2016 a v současné době má zastoupení v Uruguayi, Argentině, v Itálii, na Slovensku a v České republice.

www.fraternidadmariadenazaret.org

Jsme prostě Salesiánská rodina.

Na čem stavíme

Pokračujeme v díle Dona Boska, „otce a učitele mládeže“. Uvádíme do praxe jeho styl výchovy i života, kterému se říká preventivní systém. Je založen na rozumu, víře a laskavosti. Tato tradice má už bohatou historii a funguje díky týmové spolupráci salesiánů a mnoha dalších lidí.

Zakladatel Don Bosco

Salesiánská historie

Preventivní systém

Týmová spolupráce