Skip to main content
Jsme s mladými

Ve volném čase

Salesiáni vytváří prostor, kde mohou mladí lidé rozvíjet to dobré, co v sobě mají. Volnočasová střediska, kroužky, kluby, tábory a zážitkové akce jsou místem, kde se mladí setkávají se salesiány v prostředí, které mají rádi.

 • Oratoře
 • Zájmové kroužky
 • Tábory
 • Víkendovky
Více informací
Jsme s mladými

Na cestě k Bohu

Každý člověk hledá smysl svého života. Salesiáni doprovází mladé lidi na této cestě a pomáhají jim dávat svému životnímu příběhu duchovní rozměr.

Více informací
Jsme s mladými

Kteří to potřebují

Zvláštní pozornost věnují salesiáni dětem a mladým,
kteří jsou znevýhodněni nebo se potýkají s těžkou životní situací.
Právě takovým dětem chtějí být salesiáni nablízku,
pomáhat jim s řešením problémů a být pro ně nadějí na dobrý a radostný život.

 • Sociální služby
 • Práce s Romy
 • Doprovázení mladých z dětských domovů
Více informací
Jsme s mladými

Když jde o vzdělání

Nejlepší školou života je odpovědnost za druhé. Proto v salesiánském díle pomáhají mladí dobrovolníci, kterým se říká “animátoři.” Salesiáni pro ně pořádají vzdělávací a zážitkové kurzy, kde animátoři čerpají motivaci i potřebné znalosti ke své práci.

Více informací
Jsme s mladými

Ve školách

Škola je jedním ze čtyř pilířů, na kterých stojí preventivní výchovný systém Dona Boska. Čeští salesiáni působí ve školách jako učitelé, vychovatelé a spirituálové, připravují pro školy zážitkově-vzdělávací programy a jsou také zřizovatelem VOŠ Jabok, která nabízí studium sociální práce a sociální pedagogiky.

 • Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
 • Spirituálové
 • Vychovatelé
 • Programy pro školy
Více informací