Bulharsko

SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU
Informace o misiíchPodpořte misie v Bulharsku

Čeští salesiáni jsou v Bulharsku od roku 1994.

Prvním místem působení bylo město Kazanlak, od února 2008 jsou salesiáni také ve 40 km vzdálené Staré Zagoře.

Kazanlak

centrum křesťanské mládeže

Stará Zagora 

kostel a vzdělávací středisko

Aktuality

Bulharský zpravodaj

Sledujte novinky od českých salesiánů v Bulharsku, přečtěte si vyprávění a prohlédněte si fotky! Bulharský zpravodaj vychází 11x ročně.

Bulharský zpravodaj ke stažení:

Odebírat Bulharský zpravodaj

Komunita Salesiánů Dona Boska

P. Petr Cvrkal

Kněz v Kazanlaku, ředitel komunity

Vede kurzy animátorů pro mladé z celého Bulharska, duchovně doprovází a věnuje se chlapcům z internátu, spoluorganizuje tábory pro bulharské i romské děti. Říká se mu Cvrček a je pověstný svým smyslem pro humor.
Adoptuj misionáře

P. Petr Němec

Kněz ve farnosti Kazanlak

Petr je sice už v důchodu, ale to neznamená, že odešel ze služby. Pomáhá s animátorskými kurzy i s letními tábory. Je jedním z otců zakladatelů naší misie v Bulharsku. Obětavý, skromný a všudypřítomný. Vždy pohotový k pomoci druhým. Rodem Čech - jménem Němec - srdcem Bulhar.
Adoptuj misionáře

P. Jiří Svoboda

Kněz ve farnosti Stará Zagora

Neúnavný budovatel jak při opravách budov, tak i v pastoraci. Otec Jiří je ekonomem komunity a hlavním zodpovědným za stavbu komunitního centra s kostelem a školou.
Adoptuj misionáře

P. Martin Jílek

Kněz ve farnosti Stará Zagora

„Všechno pro Krista a Krista všem.“
Věnuje se nejchudším dětem ze ``slumů`` na periferii Staré Zagory a jejich rodinám. Vede skupinku mladých ve vesnici Kalitinovo. Slouží ve farnosti ve Staré Zagoře. Zodpovídá za PR salesiánských misií v rámci Bulharska. A také šéfuje vydávání Bulharského zpravodaje. Kněz ve farnosti Stará Zagora. Žonglér pro Krista.
Adoptuj misionáře

P. Jaroslav Fogl

Kněz ve farnosti Stará Zagora

Věnuje se nejchudším dětem ze ``slumů`` na periferii Staré Zagory a jejich rodinám. Pochází z Litomyšle a je z českých misionářů nejmladší. Kněz ve farnosti Stará Zagora. Průkopník v romské pastoraci ve Staré Zagoře. Jen tak ho něco nepřekvapí a jde do věcí naplno.
Adoptuj misionáře

P. Donbor Jyrwa

Novokněz ve Staré Zagoře

Novokněz (vysvěcen v Sofii v roce 2017). Pochází z Indie. Je nejstarší ze šesti sourozenců. Působí ve Staré Zagoře, kde pomáhá s pastorací romských rodin.
Adoptuj misionáře

Kontakty

Ústředí v ČR

Pavel Ženíšek SDB
delegát pro misie

+420 283 029 229
+420 731 192 758
pavel.zenisek@sadba.org

Ing. Kateřina Cveklová
fundraiser

+420 733 164 096
fundraiser@sdb.cz

Číslo účtu veřejné sbírky: 2500876091/2010

Stara Zagora

Z. Kniazheski 71
BG-6000 Stara Zagora
BULGARIA

00359/42/919430
sdbsz@mail.bg

Dům sv. Josefa, Kazanlak

Pejo Javorov 13
BG-6100 Kazanlak
BULGARIA

00359/431/62115
sdbkaz@mail.orbitel.bg