Skip to main content

Salesiáni vytváří prostor, kde mohou mladí lidé rozvíjet to dobré, co v sobě mají.

Volnočasová střediska, kroužky, kluby, tábory a zážitkové akce jsou místem, kde se mladí setkávají se salesiány v prostředí, které mají rádi.

V každém člověku je kousek dobra. Hlavním úkolem vychovatele je hledat tento kousek dobra, tuhle citlivou strunu srdce, a rozeznít ji.

Don Bosco

Zájmové kroužky

Salesiánská střediska a kluby většinou nabízí řadu zájmových kroužků a pravidelných aktivit pro děti a mládež. Nejde v nich primárně o výkon, ale především o všestranný rozvoj každého účastníka, schopnost spolupráce, vztahy mezi vychovatelem a dítětem a předávání pozitivního přístupu k životu.

Oratoře

Skoro v každém salesiánském středisku najdete Oratoř nebo Otevřený klub. Je to prostor, kam mohou děti a dospívající chodit každé odpoledne bez organizovaného programu. Potkávají tam své vrstevníky, navazují nová přátelství a užívají si volný čas v bezpečném prostředí, kde se cítí dobře. V Oratoři jsou s nimi starší kamarádi: pedagogové a animátoři, kteří si s nimi povídají, vymýšlejí hry a podporují přátelskou atmosféru.

Tábory a víkendovky

Během roku a především o letních prázdninách pořádají salesiáni pobytové akce a tábory. Legendárním salesiánským táborům se od 70. let říkalo “chaloupky”. K salesiánským chaloupkám neodmyslitelně patřila rodinná atmosféra spojená s menším počtem účastníků, společné modlitby, každodenní duchovní impulsy (tzv. témátka) a večerní “slůvko na dobrou noc”. O fenoménu salesiánských chaloupek se více dočtete v knize J. Vracovského Chaloupky (Portál, 2002). Dnešní salesiánské tábory stále čerpají z chaloupkového dědictví, především důraz na hluboký osobní vztah vedoucích a účastníků.