Salesiáni Dona Boska – vše pro mládež

Salesiánský Velehrad se blíží

Informace o oslavách jubilejního roku Dona Boska na Velehradě 7. - 9. 8. 2015 čtěte více

Salesiánský Velehrad se blíží

Papežův list k výročí narození Jana Boska

čtěte více

Papežův list k výročí narození Jana Boska

Papež v Turíně promluvil k salesiánům o výchově

Papež v Turíně promluvil k salesiánům o výchově

Dětská trička k jubileu

Trička s jubilejním komixem podle citátu Dona Boska si můžete nyní objednat taky pro děti! Prodávat se budou i na Salesiánském Velehradu. čtěte více

Dětská trička k jubileu

Salesiánský magazín 3/2015

čtěte více

Salesiánský magazín 3/2015

Cagliero 11 - červenec 2015

Cagliero 11 - červenec 2015

Od dětství jsem se setkával s mnoha evropskými misijními kněžími z jiných kongregací, kteří pracovali v naší farnosti. Ale moje misijní povolání zesílilo, když jsem vstoupil do Salesiánské společnosti. Svědectví života a svatosti salesiánských misionářů, kteří pracovali v mé zemi, posílilo mé salesiánské misijní povolání. Jejich svědectví víry a starost o chudé a o prostou mládež ve mně probudilo sen, že jednoho dne bych mohl být misijním knězem jako oni. Dnes mnoho lidí říká, že Indonésie potřebuje misionáře, protože je mnoho Indonésanů, kteří dosud neslyšeli evangelní zvěst a nepoznali Ježíše. A tak, když jsem řekl rodičům, že chci být misionář, byli překvapeni a trochu smutní. Moje matka mi řekla: “Proč půjdeš tak daleko, když nám tady chybí misionáři? Ale jestli je to Boží vůle a tvé povolání – jdi a neboj se, budeme tě vždy podporovat v našich modlitbách.”

čtěte více

Malé stádce

Malé stádce

„Nebojte se, malé stádce!“ Vy jste to malé stádečko, ale nebojte se, vždyť se rozrostete.

čtěte více

Papežův list k výročí narození Jana Boska

Papežův list k výročí narození Jana Boska

Svatý otec zaslal hlavnímu představenému salesiánů, otci Angelovi Fernandezovi Artimemu, list u příležitosti dvoustého výročí narození dona Boska, zakladatele kongregace. Papež v dopise, datovaném symbolicky 24. června – tedy na slavnost Narození sv. Jana Křtitele, křestního patrona dona Boska – vzdává Bohu díky za světce mladých lidí, poukazuje na zásadní aspekty jeho duchovního a pastoračního dědictví a vyzývá jeho dnešní následovníky, aby je odvážně naplňovali.

 

čtěte více

Cagliero 11 - červen 2015

Cagliero 11 - červen 2015

Moje misijní poslání se postupně vytvářelo a bylo živeno v různých obdobích mého života. Semínko bylo zaseto, když se moje rodina odstěhovala do Ugandy. Tehdy mi byl rok a vyrůstal jsem v cizím světě a kultuře, která na mně zanechala nesmazatelnou stopu. Uganda se mi dostala do krve.

čtěte více

Papežova návštěva v Turíně

Papežova návštěva v Turíně

V pondělí 22. června 2015 večer se završila dvoudenní pastorační cesta papeže Františka do severoitalského Turína. Jak sám Svatý otec prohlásil, tato pouť jej vedla za relikvií Umučení Páně, ale také do míst, kde se před dvěma sty lety narodil sv. Jan Bosko.

čtěte více

Vyšlo třetí číslo magazínu

Vyšlo třetí číslo magazínu

Salesiánský magazín 3/2015 je na světě a už i ve vašich poštovních schránkách. Co zajímavého se v něm dočtete? Například o cestě Ládi Nádvorníka do Indie, rozhovor s Hugo Fritschem nebo o otevření muzea Štěpána Trochty ve Francově Lhotě. Krásné chvíle nad stránkami Salesiánského magazínu 3/2015

čtěte více

Setkání salesiánů ve Fryštáku

Setkání salesiánů ve Fryštáku

V pondělí 25. 5. 2015 se uskutečnilo setkání salesiánů z celé republiky ve Fryštáku. Sjelo se na 90 salesiánů z různých komunit, aby společně slavili mši svatou, dozvěděli se nejnovější novinky z fungování provincie a také se společně modlili za celou provincii a mladé lidi, kteří jim jsou na rozličných místech svěřeni.

čtěte více

Cagliero 11 - květen 2015

Cagliero 11 - květen 2015

Když mi bylo 8 let, viděl jsem dokumentární film o chudých dětech v Africe. Poté se nás učitel zeptal: “Co můžeme udělat, abychom pomohli podvyživeným černým dětem, které jsme viděli?” “No,” řekl jsem, “můžeme sbírat starý papír, železný šrot a staré oblečení, prodat je a poslat peníze misionářům.” “Velmi dobře, Angelo,” odpověděl můj učitel, “ale lepší způsob, jak pomoci v misiích, je jít tam jako misionář!” Bylo to jako “blesk”, který mě tvrdě zasáhl. Bez dalšího rozmyšlení jsem si řekl: “Chci být misionářem!“

čtěte více

Setkání koadjutorů na Slovensku

Setkání koadjutorů na Slovensku

Koadjutoři české a slovenské provincie se setkali v Popradě na tradičním mezinárodním setkání.

čtěte více

Přihlašování na světovou oslavu narození Dona Boska je prodlouženo do 15. května

Přihlašování na světovou oslavu narození Dona Boska je prodlouženo do 15. května

Nenech si ujít mimořádnou salesiánskou událost! Můžeš být součástí mezinárodní oslavy 200. výročí narození Dona Boska v Turíně a na Colle Don Bosco (9. - 17. 8. 2015) přímo s hlavním představeným SDB...

čtěte více
Salesiáni Dona Boska
vše pro mládež