Salesiáni Dona Boska – vše pro mládež

Vyšel Salesiánský magazín č. 4/2015

čtěte více

Vyšel Salesiánský magazín č. 4/2015

Světové oslavy 200. výročí narození Dona Boska

Prožijte s námi světovou oslavu 200. výročí narození Dona Boska a dotkněte se toho, co mohla prožít česká výprava v týdnu od 9. do 17.... čtěte více

Světové oslavy 200. výročí narození Dona Boska

Salesiáni slaví

Hlavní den oslav 200. výročí narození Dona Boska na Velehradě. čtěte více

Salesiáni slaví

Cagliero 11 - srpen 2015

Cagliero 11 - srpen 2015

Nevím, jak vzniklo mé misijní povolání, všimnul jsem si pouze prostých, ale důležitých podnětů v běžném každodenním životě, na které jsem se snažil reagovat. Například radost, kterou jsem cítil ve službě Pánu pro nejpotřebnější; nádherné svědectví našich misionářů v Albánii a mnoha dalších po celém světě. Byl jsem také inspirován matkou Terezou, která se vydala uhasit žízeň po Kristu mezi chudé a potřebné.

čtěte více

Vyšel Salesiánský magazín č. 4/2015

Světlo světa spatřilo již čtvrté číslo letošní číslo Salesiánského magazínu. Dočtete se v něm, mj. o oslavách dvoustého výročí narození Dona Boska na Velehradě, o putování za Josefem Toufarem a řadu dalších zajímavostí. Hezké chvíle nad stránkami Salesiánského magazínu!

čtěte více

Světové oslavy 200. výročí narození Dona Boska na vlastní kůži

Světové oslavy 200. výročí narození Dona Boska na vlastní kůži

Úterý odpoledne. Roztrhl se mi první popruh nafasovaného batohu. Zašklebil jsem se a zároveň mně na mysl přišla otázka: Proč vlastně pět tisíc mladých lidí zabije týden prázdnin, aby se mačkali po dvou stech v autobusech pro čtyřicet, jedli rozmražené prefabrikáty, stáli několikaminutové řady na záchod...

čtěte více

Salesiáni slaví

Salesiáni slaví

Ve dnech 7. - 9. srpna 2015 proběhla na Velehradě mimořádná pouť široké salesiánské rodiny. Tisíce příznivců Dona Boska z nejrůznějších míst tu slavily 200. výročí narození tohoto světce.

čtěte více

Salesiánské oslavy na Velehradě byly zahájeny

Salesiánské oslavy na Velehradě byly zahájeny

Úvodní mší svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje byla zahájena pouť salesiánské rodiny na Velehradě.

čtěte více

Cagliero 11 - červenec 2015

Cagliero 11 - červenec 2015

Od dětství jsem se setkával s mnoha evropskými misijními kněžími z jiných kongregací, kteří pracovali v naší farnosti. Ale moje misijní povolání zesílilo, když jsem vstoupil do Salesiánské společnosti. Svědectví života a svatosti salesiánských misionářů, kteří pracovali v mé zemi, posílilo mé salesiánské misijní povolání. Jejich svědectví víry a starost o chudé a o prostou mládež ve mně probudilo sen, že jednoho dne bych mohl být misijním knězem jako oni. Dnes mnoho lidí říká, že Indonésie potřebuje misionáře, protože je mnoho Indonésanů, kteří dosud neslyšeli evangelní zvěst a nepoznali Ježíše. A tak, když jsem řekl rodičům, že chci být misionář, byli překvapeni a trochu smutní. Moje matka mi řekla: “Proč půjdeš tak daleko, když nám tady chybí misionáři? Ale jestli je to Boží vůle a tvé povolání – jdi a neboj se, budeme tě vždy podporovat v našich modlitbách.”

čtěte více

Malé stádce

Malé stádce

„Nebojte se, malé stádce!“ Vy jste to malé stádečko, ale nebojte se, vždyť se rozrostete.

čtěte více

Papežův list k výročí narození Jana Boska

Papežův list k výročí narození Jana Boska

Svatý otec zaslal hlavnímu představenému salesiánů, otci Angelovi Fernandezovi Artimemu, list u příležitosti dvoustého výročí narození dona Boska, zakladatele kongregace. Papež v dopise, datovaném symbolicky 24. června – tedy na slavnost Narození sv. Jana Křtitele, křestního patrona dona Boska – vzdává Bohu díky za světce mladých lidí, poukazuje na zásadní aspekty jeho duchovního a pastoračního dědictví a vyzývá jeho dnešní následovníky, aby je odvážně naplňovali.

 

čtěte více

Cagliero 11 - červen 2015

Cagliero 11 - červen 2015

Moje misijní poslání se postupně vytvářelo a bylo živeno v různých obdobích mého života. Semínko bylo zaseto, když se moje rodina odstěhovala do Ugandy. Tehdy mi byl rok a vyrůstal jsem v cizím světě a kultuře, která na mně zanechala nesmazatelnou stopu. Uganda se mi dostala do krve.

čtěte více

Papežova návštěva v Turíně

Papežova návštěva v Turíně

V pondělí 22. června 2015 večer se završila dvoudenní pastorační cesta papeže Františka do severoitalského Turína. Jak sám Svatý otec prohlásil, tato pouť jej vedla za relikvií Umučení Páně, ale také do míst, kde se před dvěma sty lety narodil sv. Jan Bosko.

čtěte více
Salesiáni Dona Boska
vše pro mládež