SALESIÁNI DONA BOSKA

Salesiáni mají dva nové spolupracovníky

Sliby ASC v Českých Budějovicích čtěte více

Salesiáni mají dva nové spolupracovníky

Táhneme za jeden provaz

Provinciální kapitula 2016 byla ukončena. čtěte více

Táhneme za jeden provaz

Nový misál a Stanovy

čtěte více

Nový misál a Stanovy

Salesiánský magazín

 

SDM Krakov 2016

Salesiáni mají dva nové spolupracovníky

Salesiáni mají dva nové spolupracovníky

Slib salesiánů spolupracovníků složili 24. dubna 2016 v kostele sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích manželé Trojkovi.

čtěte více

Výběrové řízení: Vedoucí sekce kroužky

Výběrové řízení: Vedoucí sekce kroužky

Salesiánské středisko mládeže Brno-Žabovřesky vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí sekce kroužky. Nástup od 1. 9. 2016.

čtěte více

Prohlášení salesiánů k otázce uprchlické krize

Prohlášení salesiánů k otázce uprchlické krize

Salesiánská expertní skupina zabývající se otázkou chudoby a uprchlíků (Expert Group on Poverty and Migration) vydala oficiální prohlášení k této aktuální otázce.

čtěte více

Prohlášení k situaci salesiána Jiřího Veselého

Provinciální rada Salesiánské provincie Praha vydala na svém zasedání ve Fryštáku dne 8. 4. 2016 prohlášení ohledně situace salesiána Jiřího Veselého.

čtěte více

Nový misál a revidované Stanovy

Nový misál a revidované Stanovy

Jedním z plodů duchovní přípravy na dvousté narozeniny Dona Boska jsou dvě publikace, jejichž záměrem je posílení duchovní formace Salesiánské rodiny a salesiánů Dona Boska. Obě byly slavnostně předány salesiánům provinciálem P. Petrem Vaculíkem na závěr provinciální kapituly 7. dubna 2016 ve Fryštáku po mši, které předsedal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

čtěte více

Vychází Salesiánský magazín 2/2016

Vychází Salesiánský magazín 2/2016

Druhé letošní číslo Salesiánského magazínu je na světě. Dočíst se v něm můžete například o aktuálním pohledu na misie, o historii salesiánů spolupracovníků u nás, najdete v něm i tradiční přehled salesiánských prázdninových akcí a celou řadu dalších zajímavých článků. Hezké chvíle nad stránkami časopisu!

čtěte více

Jak dopadla postní kasička aneb nečekané projevy štědrosti

Jak dopadla postní kasička aneb nečekané projevy štědrosti

V posledních týdnech jsme na Sadbě zažili překvapující vlny štědrosti a solidarity ze strany mnohých lidí. To, že dokáží být lidé štědří a velkorysí, dobře víme. Ale tentokrát to bylo něco mimořádného.

čtěte více

Festival 2016

Festival 2016

Příležitost k setkání, zábava a odpočinek, nové zajímavosti, poznání života a díla Dona Boska, rodinná atmosféra... Přijměte pozvání na salesiánský FESTIVAL 2016 v Pardubicích!

čtěte více

Táhneme za jeden provaz

Táhneme za jeden provaz

Ve Fryštáku skončila druhá část (4. až 7. dubna) kapituly české salesiánské provincie ve vzácné shodě a jednotě. Chceme vstoupit do učňovského školství a založit vysokou školu. To jsou snad nejviditelnější výsledky. Ale ještě něco mnohem víc: pocit souhry, sounáležitosti, táhneme za jeden provaz. Dokonce se nám zdá, že ve Fryštáku vanul jemný vánek Ducha.

čtěte více

Srdečné pozdravy ze Sowice

Srdečné pozdravy ze Sowice

Postupně vám chceme představit jednotlivá místa, na kterých se bude odehrávat salesiánský předprogram. Jednou z farností, které se připravují přijmout salesiánské poutníky z Čech, jsou Sowice.

čtěte více
SALESIÁNI DONA BOSKA