Skip to main content

Salesiánská rodina si připomíná 200 let od posvěcení kostela sv. Kříže v Praze Na Příkopě. Přijďte s námi oslavit tuto událost akcemi, na které vás srdečně zveme: 

  • Úterý 30. 4. 2024 v 18 hodin – přednáška o architektuře kostela a o jeho autorovi arch. Georgu Fischerovi, přednese arch. Zdeněk Lukeš, český architekt, historik xarchitektury, odborný publicista a vysokoškolský pedagog
  • Sobota 4. 5. 2024 v 10 hodin – slavnostní děkovná bohoslužba, celebruje Mons. Karel Herbst a další salesiáni
  • Středa 8. 5. 2024 v 15:30 – mše svatá a po ní následuje přednáška: Turínské plátno v Praze, s duchovním zamyšlením, vede P. Zdeněk Jančařík SDB

Kostel sv. Kříže v samém centru je unikátní, jediný empírový v celé Praze. Tento styl se vyznačuje přísnou souměrností, přímými geometrickými tvary, klasicistní strohostí a římskými vzory. Kostel postavil řád piaristů spolu s gymnáziem podle plánů Jiřího Fischera a 9. května 1824 byl kostel vysvěcen. Kromě studentů ho využívala i veřejnost. Školský zákon z roku 1869 však učitelskou činnost piaristů ukončil. Existovaly návrhy kostel zbourat, ale Památkovému úřadu a Klubu za starou Prahu se jej podařilo zachránit.

V roce 1938 arcibiskup Karel Kašpar svěřil kostel do duchovní správy salesiánu Štěpánu Trochtovi. Ten v té době stavěl salesiánské středisko mládeže v Praze-Kobylisích. Ušetřené peníze na stavbu musel dát na opravu zanedbaného a poškozeného kostela. Byla to ale prozřetelná volba, protože kostel v centru Prahy se stal centrem setkávání podporovatelů díla Dona Boska, místem pořádání přednášek a promítání. Takto na kostel vzpomínal Štěpán Trochta: „Když se dal do pořádku, tak působil velmi útulně. A musím říct, že tam chodili lidi rádi, poněvadž on byl tak prostý, tichý a útulný. Dobře se tam člověk cítil. A mnohým Pražanům to vyhovovalo, poněvadž ta přebujelost barokních kostelů na ně působila nějak příliš vtíravě. Vždycky tam někdo byl. (…) V tom kostele jsem měl tribunu, kam jsem mohl zvát lidi na různé slavnosti, takže jsem mohl naše dobrodince a spolupracovníky, které jsem svolával na schůzky, informovat, co se udělalo a jak, aby oni to vzali za svou věc.“

V roce 1950 komunistický režim vyhání salesiány z duchovní správy kostela poprvé. V době „pražského jara“ roku 1968 se pak nakrátko vracejí. Správcem kostela se stal salesián P. Josef Kubín. Pořádaly se bohoslužby slova, konaly přednášky z církevních dějin, promítaly diapozitivy, hrála zde rytmická skupina Giovani. Zpovědnice byly nabité, mnoho mladých lidí se tehdy dalo pokřtít.

V letech normalizace (v roce 1973) kostel Sv. Kříže musejí salesiáni znovu opustit, aby se 2. ledna 1990 opět vrátili do duchovní správy. Nabízejí zde prostor pro ztišení a modlitbu a také každodenní příležitost svátosti smíření či rozhovoru s knězem. Je možné se zde rovněž zúčastnit slavení eucharistie. Rozpis bohoslužeb, kontakty a aktuální informace najdete na stránce www.sdb.cz/svkriz.

Jan Kvapil

Foto: archiv SDB

Foto: Martina Řehořová, Člověk a Víra