Skip to main content

Dva noví salesiánští biskupové

By 22. 4. 2024Kongregace, Novinky, Top

V sobotu 20. dubna v papežské bazilice Panny Marie Sněžné v Římě se uskutečnilo biskupské svěcení dvou salesiánů – hlavního představeného salesiánské kongregace kardinála Ángela Fernándeze Artimeho a arcibiskupa Giordana Piccinottiho.

Slavnosti se zúčastnili představitelé církve, rodiny nově vysvěcených salesiánů, přátelé, dobrodinci a členové salesiánské rodiny.

Hlavní světitel kardinál Emil Paul Tscherrig se ve své prosté a působivé homilii podělil s budoucími biskupy o své postřehy. Citujíc papeže Františka řekl: „Stát se biskupem znamená misijní volbu schopnou vše proměnit.“ Zdůraznil, že ti, kdo přijímají roli pastýřů v Kristově stádu, by se měli naučit vidět lidi Kristovýma očima, myslet jako On a milovat jako On. Znovu citoval papeže Františka a potvrdil: „Život roste tím, že se rozdává, a slábne v izolaci a pohodlí. Vskutku, nejvíce se ze života těší ti, kteří opustí bezpečí pobřeží a nadchnou se pro poslání předávat život druhým.“ Na závěr potvrdil, že dědictvím biskupa není čest ani moc, ale pouze Bůh. Dobrý pastýř obětuje svůj život za stádo podle příkladu Ježíše Krista a nově vysvěcení biskupové jsou povoláni ho zcela napodobovat.

Krátce po homilii začal obřad svěcení výslechem kandidátů, po němž následovalo vzývání Ducha svatého a slavnostní litanie ke všem svatým, doprovázená modlitebním zpěvem sboru. Když světící vykonali apoštolskou tradici vkládání rukou, proniklo nádherně vyzdobenými stěnami a střechou baziliky posvátné ticho. Po pomazání a převzetí miter, prstenů a holí byli oba nově vysvěcení biskupové symbolicky uvedeni do úřadu, což bylo přivítáno bouřlivým potleskem.

Po svatém přijímání kardinál Ángel Fernández Artime, zastupující oba nově vysvěcené biskupy, s velkým nadšením v salesiánském duchu vyjádřil svou srdečnou vděčnost. Potvrdil silné společenství salesiánů s církví a Svatým otcem, které vychází právě od Dona Boska, a s velkou pokorou a přesvědčením prohlásil, že budou i nadále sloužit církvi, zejména chudým.

Následující den, v neděli 21. dubna, se konala děkovná eucharistická slavnost dvou nově vysvěcených salesiánských arcibiskupů v římské bazilice Nejsvětějšího srdce Páně. K oslavě v tomto velkém kostele postaveném samotným Donem Boskem se připojilo několik salesiánských kardinálů, biskupů, členů generální rady, salesiánů, členů salesiánské rodiny a zvláštních hostů. Bohoslužbě předsedal kardinál Artime, homilii pronesl arcibiskup Giordano Piccinotti. „Aby byl člověk dobrým pastýřem, musí se přizpůsobit rytmu Božího srdce. Milovat, jako miloval On, trpět, jako trpěl On, a odpouštět, jako odpouštěl On. Chceme se modlit, abychom měli srdce, které se přizpůsobí srdci Kristovu, a cítili vůni ovcí.  Pastýř existuje kvůli ovcím. Pokud nebudou ovce, nebude ani pastýř. Don Bosco existoval kvůli svým chlapcům,“ řekl arcibiskup Piccinotti.

Po svatém přijímání byla daná krásná květinová pocta Panně Marii Pomocnici křesťanů a arcibiskup Piccinotti pronesl jménem obou zasvěcených salesiánů děkovnou modlitbu k Matce Marii, zatímco celé shromáždění zpívalo tradiční modlitbu složenou Donem Boskem.

Salesiánská informační agentura ANS