Skip to main content

(Ne)očekávaná kapitula za dveřmi

Kapitula je shromáždění spolubratří, na kterém salesiáni řeší různá témata či problémy. Na rok 2025 svolal hlavní představený generální kapitulu. Té předchází provinciální kapitula, která může stanovovat vše, co se týká dobrého chodu provincie. Dále hledá vhodné prostředky pro rozvoj řeholního a pastoračního života. Smyslem kapituly je tedy posilovat salesiánský život v dané provincii. Poprosili jsme koordinátora kapituly Vaška Jiráčka, aby nám k tomu řekl víc.

Jednou za 3 roky se na úrovni provincií odehrává tzv. provinciální kapitula. Poslední však byla v roce 2022, takže mi to nevychází. Proč je o rok dřív?

To je správný postřeh. Kapitula je opravdu o rok dříve, než bývá obvyklý rytmus. Je to proto, že náš hlavní představený don Ángel Fernández Artime byl jmenován kardinálem. Proto odstupuje z pozice hlavního představeného. Musí se zvolit nový, a to je důvod ke svolání generální kapituly do Říma. No a před ní se mají konat kapituly jednotlivých provincií. Tedy kardinálský klobouk to celé urychlil.

Tím, že je ten proces zrychlený, je to kapitula, která je tak trochu jen pro udržení systému, nebo se na ní budou projednávat nějaká důležitá témata?

Z Říma jsme dostali řadu podnětů k tomu, co bychom měli probírat. Některé jsou spíše formační, mají vést salesiány k nějakému restartu jejich motivace a chuti do salesiánského života. Některé jsou praktické a týkají se třeba organizace našich provincií a komunit. Jejich společným nadpisem je „Zapálení pro Ježíše Krista, oddaní mladým lidem.“ Krom toho také chceme mluvit o tématech, která vidíme jako důležitá pro naši provincii: Třeba o tom, jak dál žít a pracovat jako salesiáni, když stárneme a nepřibývá nás. Nebo jak otevřít dveře našich komunit mladým, aby mohli poznávat Dona Boska. A také jak dál s našimi svěřenými díly (farnostmi, středisky mládeže…), aby dál nesla do světa evangelium salesiánským způsobem.

Na tebe spadla role jakéhosi koordinátora kapituly. Co tato role obnáší?

Posílám salesiánům podklady a otázky, nad kterými se mají modlit a přemýšlet, a pak z jejich odpovědí dělám syntézu, která má být podkladem pro rozhodování na samotném zasedání kapituly v červnu.

Jak jsi přemýšlel o přípravném procesu v naší provincii? Bylo zřejmé nějaké téma už dopředu nebo bylo nutné témata posbírat z jednotlivých komunit a od bratří?

Téma z Říma bylo jasné. Za naši provincii jsme měli pár postřehů z vedení provincie (rady), a tak jsme se rozhodli je ověřit. Do Vánoc jsme spolu se Zdeňou Demlem navštívili všechny komunity. Bavili jsme se s nimi o salesiánské pastoraci (o tom, co salesiáni dělají), o povolání a formaci. Z toho vzniklo několik tematických celků, se kterými pracujeme teď…

Co tě na tomto průzkumu v komunitách nejvíce zaujalo? Jaký pocit si z návštěv odnášíš?

Jsme pestrá provincie. Je pěkné vidět tu sestavu chlapů, která má chuť hledat stále nové cesty.

Když se podíváš na úplný závěr kapituly, za jakých okolností bys ty osobně řekl, že tvoje námaha měla smysl?

Kdyby se nám podařilo najít aspoň jeden bod, na kterém se nejen jako provincie shodneme, ale pro který se i nadchneme, a díky tomu to pak uvedeme do reality. Snad nás v tom Duch svatý povede.

Libor Všetula, SDB