Skip to main content

Co bude tématem 29. generální kapituly?

By 26. 9. 202313 prosince, 2023Kongregace, Novinky, Top

Poté, co papež František oznámil, že hlavního představeného salesiánské kongregace dona Ángela Fernándeze Artimeho jmenuje kardinálem, vyhlásil don Artime termín 29. generální kapituly Salesiánů Dona Boska. Bude se konat v únoru 2025 a na ní bude zvolen nový hlavní představený.

U příležitosti vyslání salesiánské misijní výpravy, v neděli 24. září 2023 v Turíně na Valdoccu, oznámil don Artime téma 29. generální kapituly: „Zapálení pro Ježíše Krista, zasvěcení mladým – za věrné a prorocké prožívání našeho salesiánského povolání.“

Při představení hlavních bodů listu svolávajícího 29. generální kapitulu, který vydává v souladu se 150. článkem salesiánských Stanov a zveřejní ho v nejbližších dnech, hlavní představený vysvětlil silné motivace, které stály za výběrem tématu: „Je to plod bohaté a hluboké reflexe, kterou jsme provedli v hlavní radě na základě odpovědí obdržených z provincií a naší vize kongregace v této době.“

Jako „nejvyšším znamením jednoty kongregace v její rozmanitosti“ (146. článek Stanov) bude 29. generální kapitula zahájena v Turíně-Valdoccu 16. února 2025 a skončí 12. dubna 2025, v předvečer Svatého týdne, ve stejný den, kdy Don Bosco přišel se svými chlapci na Valdocco v roce 1846 a předělal kůlnu na kapli.

Dále hlavní představený oznámil moderátora kapituly, P. Alphonse Owoudou, oblastní rádce pro Afriku a Madagaskar. Svou volbu don Artime zdůvodnil „přezkoumáním historie posledních generálních kapitul a jejich moderátorů a přihlédnutím k realitě naší kongregace a její kulturní a etnické rozmanitosti, jakož i k růstu kongregace, zejména v africko-madagaskarském regionu, ale také v jižní Asii a některých oblastech východní Asie a Oceánie.“

Vycházeje z vlastního cíle generální kapituly, jímž je „nabídnout okamžik plánování, v němž se důkladně prozkoumají hlavní výzvy, před nimiž kongregace stojí, a vyberou se prioritní směry činnosti pro její budoucnost“ (srov. Pravidla), hlavní představený zdůrazňuje, že „existuje touha a očekávání odvážné generální kapituly, v níž se věci řeší; nechceme se ztratit ve frázích, které mohou znít dobře, ale nedotýkají se života. Obecně si spolubratři přejí, aby salesiánská kongregace byla vždy věrná Pánu a spolu s ním věrná Donu Boskovi. Přáli by si, abychom byli všichni těmi, kdo žijí s tímto nadšením pro Boha a pro misii.“

„Důležité je růst v pocitu posvěcení Bohem a zároveň být smysluplnými a prorockými. Proto chceme jít cestou konkrétnosti, praktičnosti a sdílení dobré praxe,” řekl don Artime a formuloval téma generální kapituly ve třech pilířích:

1. pilíř: Animace a péče o pravdivý život každého salesiána

2. pilíř: Společně jako salesiáni, salesiánská rodina a laici „s“ mladými a „pro“ mladé.

3. pilíř: Odvážné ověření a přepracování řízení kongregace na všech úrovních.

S velkou nadějí a důvěrou uzavírá rektor major svůj list prosbou o požehnání Panny Marie a svěřuje jí přípravu a slavení 29. generální kapituly: „Ať nás Panna Maria Pomocnice křesťanů, Matka církve, provází tak, jako provázela Dona Boska po celý jeho život, až do chvíle, kdy mu dala pochopit, že ‚ona udělala všechno’.“

Salesiánská informační agentura ANS