Skip to main content

V Ostravě požehnali novou vitráž Vzkříšení

By 12. 6. 202115 června, 2021Novinky, Top
Okno nad hlavním vchodem ostravského salesiánského střediska nově zdobí vitráž Vzkříšení. Salesiáni tím završili opravu a zkrášlení vnějšího pláště budovy a oslavili 30 let společné cesty s mladými ke Vzkříšenému. V pátek 11. června 2021 na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova požehnal novou vitráž biskup Martin David. Pamětní list ze slavnosti si můžete stáhnout zde v elektronické podobě.

8. prosince 2020 salesiáni v Ostravě v tichosti oslavili 30 let od obnovení činnosti, kdy se v roce 1990 po nezbytné základní rekonstrukci po užívání objektu armádou opět otevřel kostel sv. Josefa a dům. Za uplynulou dobu salesiánské dílo opět rozkvetlo a mnoho dobrého se podařilo vykonat. Rozkvět je patrný i z ulice na fasádě domu. V letech 2006–2008 se na domě vyměnila okna, mříže po armádě se již nevrátily zpět. V dalším období byla opravena a nabarvena postupně celá fasáda počínaje kostelem v roce 2008 a konče přední stranou do ulice v roce 2012, na které záhy přibyly nápisy SALESIÁNI a DON BOSCO, dále zavlála na stožáru salesiánská vlajka, na fasádě pod okny byly v létě 2016 zdařile realizovány krásné graffiti (malby spreji), které vyjadřují, co je naším posláním a jaká je naše činnost. Letos chceme design domu dokončit a završit.

Vrcholem a současně i duchovním základem našeho díla a i celého našeho života je Ježíšova smrt a jeho vzkříšení, které především o Velikonocích slavíme. Motiv vzkříšení bude ztvárněn v centrálním okně nad hlavním vstupem do domu formou malované vitráže. V 34. článku salesiánských stanov čteme: „Kráčíme spolu s mladými lidmi, abychom je přivedli k osobě vzkříšeného Pána, aby v něm objevili nejvyšší smysl vlastního života a vyrůstali jako noví lidé.“ Okno nad vstupem do domu můžeme tedy vnímat tak, že dům s naší činností je cestou ke Kristu.

Okno o rozměru 8 x 2 m má strukturu těžní věže, což může vyjadřovat i to, že Kristus vychází z temného hrobu ven na světlo jako vítěz. To je důvod naší radostné víry. Radost a víra jsou také hodnoty na graffiti, které s oknem bezprostředně sousedí prostorově, barevně a myšlenkově. V okně nalezneme i další barvy, které se objevují na ostatních graffiti a také další, symbolicky zobrazené hodnoty: laskavost a přátelství, rodina a služba. Vše určitým způsoben souvisí se Vzkříšením.

Autorem návrhu obrazu Vzkříšení, který jsme také použili na letošní velikonoční přání, je Marie Koplová z Ostravy, realizace vitráže se ujala dílna Zdeňky Čermákové z Prahy.

P. Jiří Caha

ředitel ostravské komunity salesiánů