Skip to main content

Prvomájové svěcení Filipa Mareše

Salesián Filip Mareš přijal kněžské svěcení v pondělí 1. května 2023 ve 14 hodin v kostele sv. Terezie z Lisieux v Praze-Kobylisích. Primiční mši svatou bude sloužit v sobotu 6. května v 11 hodin v Sebranicích u Litomyšle.

Kněžská svěcení jsou už i v našich zeměpisných šířkách vzácností a prvomájové svěcení salesiána Filipa Mareše to jen potvrzovalo: plný kostel, na sedmdesát kněží (nejen salesiánů), skvělá kobyliská kapela na kůru a dokonce zahraniční návštěva – z Turína přijeli čtyři salesiáni z různých afrických zemí, kteří spolu s Filipem studovali, a ze Slovenska přijela nezanedbatelná návštěva salesiánů-formátorů. Světícím biskupem byl už skoro samozřejmě Kája Herbst.

Už před slavností se před obědem odehrálo každoroční setkání spolubratří salesiánů s pravidelnou promluvou o stavu provincie otce provinciála Martina Hobzy a jeho rádců. Za formaci promluvil Petr Boštík, za sociální komunikaci Libor Všetula, za ekonomickou oblast Michal Svoboda. Také jsme jako každoročně pogratulovali kulatým oslavencům.

Po občerstvení následovala slavnost svěcení. Filip byl připraven, rodiče v první lavici, biskup Kája na konci nekonečného průvodu, sehraní ministranti – vyrostla už nová, velice šikovná generace mladých kluků (holky u salesiánů zatím neministrují ani v Kobylisích). Kája v homilii zdůraznil moment prozření a obrácení emauzských učedníků u vrátek do domu, kde Mistrovi řekli: Zůstaň s námi, neboť se připozdívá.

Krásný moment nastal při děkování, a to nikoli proto, že se zapomnělo na to, kde je kytka, ale jelikož za tiché hudby Filip přednesl chvály a děkování všem, kdo ho po léta na cestě učedníka podporovali. Nechyběly díky mamince a tatínkovi – a samozřejmě Jardovi Mikešovi.

Filipe, ad multos annos sacerdotalis!

Salesiáni Dona Boska

foto: Vojtěch Janovič

Obrázek ze svěcení

Zde najdete obrázek ze svěcení v plné velikosti a jeho příběh.

Rozhovor s novoknězem

Záznam ze svěcení

Primiční mši svatou sloužil Filip v sobotu 6. května v Sebranicích u Litomyšle. Událost fotil Bohuslav Kysilka a jeho fotografie najdete na stránce Člověk a Víra:

  1. fotogalerie
  2. fotogalefie

Obrázek z primice

Zde najdete obrázek ze svěcení v plné velikosti a jeho příběh.