Skip to main content

Po stopách salesiána P. Jana Meda

By 11. 4. 2019Novinky, Top

„Nebýt otce Meda, nebyl bych dnes salesiánem.“  Taková, nebo velmi podobná slova jsme během naší návštěvy po severovýchodní Indii slyšeli od různých salesiánů hned několikrát. Postupně jsme poznali, že hluboká brázda, kterou zde otec Jan Med (pro Indy Fr. John Med) vyoral, se osobně dotýká nejen salesiánů, ale i mnoha místních lidí, škol i celých vesnic.

Hlavním cílem cesty, kterou ve druhé polovině letošního března absolvoval ředitel Sadby Pavel Ženíšek a fotograf Richard Bouda, bylo navštívit několik škol v salesiánské provincii IND (Indie–Dimapur). Tato provincie leží na území několika států severovýchodní Indie – především Manipur a Nagaland – a etnicky i nábožensky je velmi pestrá. Žijí zde lidé téměř 30 různých etnik se svým vlastním jazykem (nejpočetnějšími skupinami jsou kmeny Meitei, Naga a Kuki), na indické poměry je tu vysoké procento křesťanů (zhruba třetina oproti 2,3 % v celo-indickém průměru), z nichž většina jsou baptisté.
Právě v těchto místech působil ve druhé fázi svého salesiánského života (1970–2013) otec Jan Med, který byl v tu dobu již indickým občanem. Jeho „vynálezem“ bylo navštěvování mnohdy velmi vzdálených a izolovaných vesnic, kde podporoval náboženské i všeobecné vzdělání tamních obyvatel, školil učitele a katechety a pomáhal zřizovat venkovské školy.

Venkovská škola

SADBA chce na tento Medův odkaz navázat, a proto připravuje projekt na podporu vzdělávání učitelů. Úroveň vzdělání učitelů (na školách, které Jan Med založil nebo jejichž žáky dnes podporujeme z Čech placením jejich školného) je velmi slabá. To proto, že školy nemají prostředky na kvalifikované učitele ani na další vzdělávání těch, kteří v nich již působí. Navštívili jsme celkem 10 škol, které mají o projekt „Training Teachers Program“ velký zájem a připravují se spolu s námi na spuštění celého pětiletého projektu.

Rozhovor s provinciálem

Díky otci Medovi máme s provincií IND navázány poněkud bližší vztahy. V současnosti zde podporuje školné několika set dětí jak naše česká salesiánská provincie, tak soukromě dva čeští spolubratři – Jaroslav Mikeš a Antonín Špaček. SADBA sem již od roku 2010 posílá své misijní dobrovolníky, z nichž někteří se s otcem Medem stihli setkat osobně a kteří převážně učí nebo doučují ve školách jím založených.
Naše cesta představovala takové první námluvy. Věříme, že se nám s Boží pomocí, ve spolupráci s tamními salesiány i laiky a také s vaší podporou podaří tento vzdělávací projekt rozjet a ku prospěchu mnoha lidí v severovýchodním cípu Indie jej také uskutečnit.

P. Pavel Ženíšek, SDB

Foto: Richard Bouda

převzato z www.sadba.org