Skip to main content

(1916-2011)

„Láska a důvěra… zbožnost, práce a rodinný duch!“

P. Jan Med se narodil 13. dubna 1916 v Jihlavě, měl sedm sourozenců (jeho bratr Oldřich se stal také knězem-salesiánem).

Ve svých třinácti letech odešel Jan k salesiánům do Fryštáku. V roce 1933 se vydal do noviciátu na Slovensku, kde 31. července 1934 složil své první řeholní sliby. Rok nato 11. listopadu 1935 nastoupil v italských Benátkách na loď a vydal se do Indie. V Bombaji přistál 22. listopadu 1935.

V roce 1943 zde byl vysvěcen na kněze.

Založil školu Dona Bosca v Tirumpatturu v Tamilnadu, která je nyní známou samosprávnou školou. Pracoval také na založení teologické university v Bangalore a university Dona Bosca v Maram.

Napsal několik knih.  Jeho sborníku duchovních písní se dosud prodalo přes 100000 výtisků.

Otec Med je mnoha Indy považován za svatého muže, protože nezištně pomáhal mnoha lidem z různých kmenů, kultur a náboženství. Jeho snahou bylo rozšířit vzdělání mezi lidmi z nedostupných hor bez potlačení místních tradic, kultury a jazyka.

P. Med zemřel  25. ledna 2011.

Životopis otce Jana Meda