Skip to main content

Komunitní křesťanský život jde dál

By 18. 3. 2020Novinky, Top

Přes mnohá omezení, kterým se jako dobří křesťané a poctiví občané musíme podřídit, se objevují nové možnosti, jak dál žít náš komunitní křesťanský život. Střediska mládeže jsou sice uzavřená a bohoslužby zrušené, ale na internetu je prostor, kde se můžeme dál setkávat.

Jak už jsme psali, hlavní představený don Ángel F. Artime vyzval salesiánskou rodinu k modlitbě Mimořádné novény k Panně Marii Pomocnici. Pokud se nechcete modlit sami, můžete se přidat ke komunitě salesiánů v Brně-Žabovřeskách, která se každý den ve 20 hodin modlí růženec a mimořádnou novénu. K této modlitbě zvou všechny v živém přenosu na internetu a to na facebookové stránce Bosco point nebo na youtube kanálu Salesiáni Žabovřesky. Tam také najdete každý týden Sobotní zamyšlení. V tom prvním se P. Pavel Glogar zamýšlí nad Božím slovem, které je nám na blízku i v této chvíli, kdy se nemůžeme účastnit společných bohoslužeb. Salesiáni pro vás také připravují Slovo z karantény na každý den, které si budete moci ráno od 6 hodin přečíst na facebookové stránce Bosco point nebo na našem webu.

Salesiáni v Prostějově na svém youtube kanálu každý den přenášejí mši svatou z farního kostela Povýšení svatého Kříže (přesný rozpis najdete na jejich webu). Živě také přenášejí nedělní křížovou cestu v 15 hodin a každodenní večerní společnou modlitbu za ukončení epidemie ve 20 hodin.

Salesiáni v Plzni zase zvou na nedělní mši svatou v kapli střediska mládeže, kterou živě přenášejí na svém youtube kanálu v 9 hodin. Souhrnný přehled živých přenosů mší svatých z různých míst najdete na webu Mše svaté online.

Budoucí provinciál P. Martin Hobza na stránkách Farnosti sv. Terezie – Kobylisy zveřejnil Pastýřský list faráře. Vysvětluje v něm význam slavení nedělní bohoslužby, proč účast na ní nesmí být za cenu veřejného ohrožení a jakým jiným způsobem můžeme slavit den Páně. Ve farnosti také vznikla iniciativa Roušky od Terezičky, která pomáhá organizovat šití ochranných roušek. Můžete se připojit k šití, přispět materiálem nebo pomoci i jiným způsobem. Roušky šijí dobrovolníci i v Salesiánském klubu mládeže v Rumburku nebo v Salesiánském středisku mládeže v Plzni. Ve farnosti Sebranice organizují pomoc potřebným, pokud se k nim chcete přidat, můžete se přihlásit v tomto formuláři.

I když jsou salesiánská střediska uzavřena a ve farnostech zrušeny mše svaté, neznamená to, že by se zastavila jejich činnost. Většina kostelů je v určitých hodinách otevřena k osobní modlitbě. Kněží dále poskytují svátosti potřebným a kdokoliv se ocitne v obtížné situaci, může se obrátit s prosbou o pomoc na svou farnost nebo salesiánskou rodinu.

Jan Kvapil