Skip to main content

Mimořádná novéna k Panně Marii Pomocnici

By 16. 3. 20208 dubna, 2020Novinky, Top

Připojme se k mimořádné noveně k Panně Marii Pomocnici za odvrácení nákazy!

Vzhledem ke katastrofálnímu rozšíření se koronaviru ve velké části světa, hlavní představený salesiánů don Ángel Fernández Artime zve celou salesiánskou rodinu i mladé, aby obnovili nebo získali důvěrné odevzdání sebe Panně Marii Pomocnici, podle příkladu dona Boska v podobných okolnostech. Proto navrhl mimořádnou novenu od 15. do 23. března. Novena končí 24. března 2020 osobním zasvěcením Panně Marii.

„V těchto dnech, když se díváme okolo sebe a slyšíme různé zprávy, pozorně a s dojetím sledujeme, co se děje okolo nás, v našich městech a zemích,“ hovoří hlavní představený. Vrací se k událostem, které se udály v Turíně v roce 1854, když Don Bosco pozval mladé z oratoře „povstat“ a pomoci při epidemii cholery.

„Ani my dnes nechceme zůstat sedět a jen přihlížet. Vnímám příležitost, abychom, jako salesiánská rodina pozdvihli své ruce k pomoci postiženým lidem a k modlitbě k nebeskému Otci. Prosme o přímluvu Pannu Marii Pomocnici.“

„Zvu celou salesiánskou rodinu, aby se modlila Mimořádnou novénu k Panně Marii Pomocnici v době nejbližších dnů od 15. do 23. března a společně se 24. března svěříme pod ochranu Panny Marie, naší matky a učitelky. Tato moje výzva se týká především vás, moji drazí mladí!“ uzavírá hlavní představený.

Don Bosco, když ho žádali o nějakou milost, obyčejně odpovídal: „Když chcete od nejsvětější Panny dosáhnout nějaké milosti, modlete se k ní novénu“ (MB IX, 289).

P. Petr Vaculík SDB, provinciál

Text novény ve formátu pdf

Text novény ve formátu pro mobil