Skip to main content

Zapojte se do soutěže Namaluj svého anděla

By 22. 11. 2020Novinky, Top

9. ročník výtvarné soutěže Namaluj svého anděla právě odstartoval. Soutěž pořádá každoročně Salesiánské středisko Štěpána Trochty v Teplicích. Téma letošní ročníku zní: Náš domácí anděl. Kresby a výrobky je možné doručit do 15. ledna 2021.

„Výtvarná soutěž probíhá ve 3 věkových kategoriích: předškolní děti, žáci 1. stupně ZŠ a ostatní (tedy žáci 2. stupně ZŠ, studenti i dospělí). Kromě obrázků ve formátu A4 či A3 je možné zaslat i výrobky z textilu, keramiky i jiných materiálů,“ vysvětluje pravidla soutěže organizátorka Hana Machová. Hotový výtvor je třeba doručit do 15. ledna 2021 na adresu organizátora soutěže: Salesiánské středisko Štěpána Trochty, Rovná 277, 415 01 Teplice. Obrázek či výrobek musí být z rubu řádně označen (jméno autora, škola, město, telefon, email). Účastníci se  mohou přihlásit i samostatně, není třeba souhlas školy. Se všemi údaji bude nakládáno podle zásad GDPR. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zveřejněním výherců (jméno, škola a město). Vítězům v každé kategorii budou věnovány ceny, které do soutěže věnuje společnost Simply-T.

Zatímco do prvního ročníku soutěže bylo přihlášeno 105 obrázků převážně teplických dětí, v loňském roce na téma „anděl cestovatel“ to bylo již 705 děl. Středisko díla po ukončení soutěže vystaví, obdaruje jimi nemocné a seniory nebo s nimi vyzdobí veřejná místa.

Křesťanská tradice chápe anděla jako duchovní bytost – osobu bez hmotného těla. Jeho hlavní vlastností je, že je ze své podstaty dobrý. V minulosti byli andělé pro výtvarníky inspirací k vytvoření mnoha uměleckých děl – především jako ochránci a nositelé dobrých zpráv. Současný člověk má na mnohé skutečnosti jiný pohled. Soutěž nabízí příležitost ztvárnit svoji představu anděla na dané téma.

Salesiáni Teplice