Zapojte se do soutěže Namaluj svého anděla

By 22. 11. 2020 Novinky, Top

9. ročník výtvarné soutěže Namaluj svého anděla právě odstartoval. Soutěž pořádá každoročně Salesiánské středisko Štěpána Trochty v Teplicích. Téma letošní ročníku zní: Náš domácí anděl. Kresby a výrobky je možné doručit do 15. ledna 2021.

„Výtvarná soutěž probíhá ve 3 věkových kategoriích: předškolní děti, žáci 1. stupně ZŠ a ostatní (tedy žáci 2. stupně ZŠ, studenti i dospělí). Kromě obrázků ve formátu A4 či A3 je možné zaslat i výrobky z textilu, keramiky i jiných materiálů,“ vysvětluje pravidla soutěže organizátorka Hana Machová. Hotový výtvor je třeba doručit do 15. ledna 2021 na adresu organizátora soutěže: Salesiánské středisko Štěpána Trochty, Rovná 277, 415 01 Teplice. Obrázek či výrobek musí být z rubu řádně označen (jméno autora, škola, město, telefon, email). Účastníci se  mohou přihlásit i samostatně, není třeba souhlas školy. Se všemi údaji bude nakládáno podle zásad GDPR. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zveřejněním výherců (jméno, škola a město). Vítězům v každé kategorii budou věnovány ceny, které do soutěže věnuje společnost Simply-T.

Zatímco do prvního ročníku soutěže bylo přihlášeno 105 obrázků převážně teplických dětí, v loňském roce na téma „anděl cestovatel“ to bylo již 705 děl. Středisko díla po ukončení soutěže vystaví, obdaruje jimi nemocné a seniory nebo s nimi vyzdobí veřejná místa.

Křesťanská tradice chápe anděla jako duchovní bytost – osobu bez hmotného těla. Jeho hlavní vlastností je, že je ze své podstaty dobrý. V minulosti byli andělé pro výtvarníky inspirací k vytvoření mnoha uměleckých děl – především jako ochránci a nositelé dobrých zpráv. Současný člověk má na mnohé skutečnosti jiný pohled. Soutěž nabízí příležitost ztvárnit svoji představu anděla na dané téma.

Salesiáni Teplice