Skip to main content

Salesiáni spolupracovníci mají novou světovou rádkyni

By 26. 10. 2022Kongregace, Novinky, Top

V sobotu 8. října 2022 byla na regionálním kongresu Sdružení salesiánů spolupracovníků v Péliföldszentkereszt v Maďarsku zvolena novou světovou rádkyní ASC pro náš region střední a východní Evropy Blažka Merkac ze Slovinska.

Blažce je 35 let, vystudovala pedagogickou fakultu v Lublani. Po studiích pracovala v salesiánském centru, ve sdružení mládeže a v současné době se věnuje práci s dětmi se speciálními potřebami. Spolupracovnické sliby složila v roce 2014 a v roce 2021 byla zvolena provinciální koordinátorkou ASC Slovinsko. Vyprošujme Blažce hodně moudrosti, trpělivosti, nadšení a darů Ducha Svatého. Děkujeme Stacovi Veselskému (ASC Slovensko), který tuto službu vykonával v uplynulém volebním období.

Jan Macoun
koordinátor ASC Česká republika