Skip to main content

Další krok k blahořečení Ignáce Stuchlého

By 13. 12. 201818 září, 2019Ignác Stuchlý, Novinky, Top

12. prosince 2018 Vatikánští historici schválili předložený životopis pro blahořeční českého salesiána P. Ignáce Stuchlého.

Poté, co byl 20. července 2018 odevzdán oficiální podklad životopisu pro blahořečení (Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis) Božího služebníka P. Ignáce Stuchlého hlavnímu představenému salesiánů donu Artimemu, byla tato práce 11. prosince 2018 schválena vatikánskými historiky v čele s kardinálem Angelem Amatem, emeritním prefektem kongregace pro blahořečení a svatořečení.

Boží služebník Ignác Stuchlý (1869–1953) žil v době poznamenané dramatickými historickými, politickými i společenskými událostmi. Stále znovu se musel přizpůsobovat novým podmínkám a výzvám, ale ve všech obstál jako oddaný kněz církve ve službě mládeži. V tomto smyslu, jak prokazují předložené dokumenty, se vždy velmi aktivně a prakticky angažoval v salesiánské kongregaci i v církvi, a to jak v letech, kdy spolu s dalšími salesiány působil ve slovinské Gorici v době arcibiskupa kard. Jakuba Missia budoval dům sv. Aloise, tak při budování kostela Panny Marie Pomocnice v Rakovníku.

Později se stal zakladatelem salesiánského díla v Čechách a na Moravě a pracoval zde pro dobro církve (Fryšták u Zlína). Jako provinciál založil salesiánské domy v Ostravě, v Praze a v Pardubicích. Přivedl tak do českých zemí myšlenku Dona Boska výchovy opuštěné a chudé mládeže a během jeho působení dosáhlo salesiánské dílo nebývalého rozkvětu. Podle oficiálně aprobovaného životopisu byl Ignác Stuchlý mužem společenským, stavitelem mostů mezi národy a skupinami, šiřitelem pokoje a smíření v době světových válek, nacismu a komunismu.

Dalším krokem na cestě k blahořečení bude schválení oficiálního životopisu teologickou komisí kongregace pro blahořečení a svatořečení.

Zdeněk Jančařík a Petr Zelinka