Skip to main content

25 let Volontérů s Donem Boskem

By 11. 9. 2019Novinky, Top

„Ve světě, ne ze světa, ale pro svět“ (Pavel VI)

Mužský sekulární institut Volontéři s Donem Boskem (CDB) slaví čtvrt století své existence. Institut byl založen přesně před 25 lety 12. září 1994 hlavním přestaveným salesiánů P. Egidio Viganó. Tehdy do Říma přijelo 6 bratří z Itálie, Venezuely, Malty a Paraguaye. Složením prvních slibů čistoty, chudoby a poslušnosti se stali prvními volontéry. Postupně se institut rozšířil do 26 zemí čtyř kontinentů: Evropy, Ameriky, Afriky a Asie. Působí také v České republice a na Slovensku.

CDB jsou salesiánští zasvěcení laici, kteří prohlubují své křestní zasvěcení. Zůstávají ve světě a působí v prostředí práce, rodiny, farnosti jako světlo, sůl a kvas, a to v salesiánském duchu Dona Boska. Každý pracuje ve svém oboru v místě, kde žije. Mají to podobné jako sestry Volontarie Dona Boska VDB.

Skupiny bratří se schází na pravidelných měsíčních obnovách a každoročních duchovních cvičeních. Jako živé kameny (1 Petr 2,5,) usilují o vytváření společenství. Jsou napojeni na asistenty – salesiánské kněze, kteří jim poskytují formaci, svátosti a duchovní doprovázení.

Objevují Boha a vnímají ho ve tváři každého člověka. Zvláštní pozornost věnují mládeži, především chudé a opuštěné, povolání a poslání. Se Salesiánskou rodinou se dělí o společné dědictví Dona Boska. Z důvodů účinnějšího působení ve světě udržují rezervovanost členů.

Mají už přímluvce v nebi, je to služebník Boží Nino Baglieri ze Sicílie.

Milí bratři, přejeme vám, aby vás vaše výjimečné poslání naplňovalo radostí a abyste byli světlem a požehnáním pro všechny, které potkáváte!

Další skupiny Salesiánské rodiny