Skip to main content

Fryšták hostil seminář Salesiánská identita farnosti

Do Fryštáku, kolébky salesiánského díla, přijelo přes čtyřicet účastníků, aby se společně zamýšleli nad tématem identity salesiánské farnosti. Všechny přednášky si můžete poslechnout zde na Spotify.

Hlavním řečníkem byl salesián Gustavo Cavagnari, který v současné době přednáší na salesiánské univerzitě UPS v Římě obor pastorální teologie. V pěti přednáškách představil základní dokument o salesiánské farnosti, který byl vydán odborem pastorace mládeže v roce 2022 (dokument si můžete stáhnout zde v angličtiněitalštině).

Gustavo mluvil nejdříve obecně o farnosti, bez ohledu na to, jestli je to farnost svěřená salesiánům, o její základní identitě a poslání. Následně se dotknul toho, co znamená, když farnost spravuje salesiánská komunita – důležitost výchovně pastoračního společenství, komunitního aspektu farnosti, zaměření na mladé apod. Neopomenul se zastavit také u specifických výzev, které přináší dnešní doba, jako například různorodost motivů a situací, které prožívají jednotliví členové farnosti, doba elektronických médií  a také minoritní skupiny, které hledají ve farnosti domov a zázemí.

Druhý den si dvě přednášky připravil salesián Michael Martinek, jehož téma bylo Farnost podle papeže Františka (zde můžete stáhnout prezentaci). Michael kladl důraz na žitou synodalitu ve farnosti a tři zásadní témata – poslání farnosti, její organizace a komunikace v ní a nakonec způsob bytí členů farnosti.

Na závěr semináře vystoupila sestra salesiánka Zdeňka Kůsová, která krátce představila zkušenost z Plzně, kde je farní pastorace svěřena laikům.

Během semináře došlo také na společné sdílení o našich farnostech a radostech či bolestech, které v nich prožíváme.

Libor Všetula