Skip to main content

#slovozdruhevlny 39)

Tuším, že salesiáni tady mají být především pro mladé, ale ve skutečnosti tomu bývá tak, že často pracujeme spíš se staršími věřícími a s malými dětmi. Tak to taky dosud bylo tady v Brně-Žabinách v první i druhé vlně s našimi růženci a online mšemi. Někteří se sice online setkáváme také s menšími skupinami (Stretko, biřmo), ale ty jsou spíš z naší farnosti a bezprostředního okolí.

To se od minulého týdne změnilo. V sobotu jsme měli online spolčo, vlastně megaspolčo. Celý minulý týden jsme v komunitě připravovali a už také spustili online setkávání s mladými lidmi Na večerní vlně, které je dostupné odevšad. Na Facebooku se do skupiny přihlásilo skoro 900 mladých, na modlitby před spaním se jich k nám připojuje zhruba 150, na sobotu chystáme duchovní obnovu pro mládež.

Na online spolču bylo překvapivé, že se k nám připojili někteří mladí z Německa, Rakouska i Slovenska, že jsme tak trochu přesáhli hranice našich bezprostředních souřadnic. Najednou jsme probořili krustu lockdownové hibernace a vlastně i přes den máme dost práce. Ve dne chystáme program na večer a další den si zase povídáme o tom, co budeme vysílat večer. Každý den jsme virtuálně s druhými. Využíváme program, který při velkém počtu připojených umožňuje také setkání v malých skupinách, a pak zase spojení se všemi a mezi všemi. Dokonce jsme si zahráli takové Bingo (Kahoot)! Bez technické podpory a mozku (Libora) by to nešlo! Na vlastní kůži vidíme, že žít v komunitě může také znamenat vymýšlet spolu a obohacovat se navzájem. Jsem zvědav, co z toho přeneseme do po koroně.

Zdeněk Jančařík