Skip to main content

Vyrazil jsem na velikonoční pondělí svou trasou Skácelova, Svatopluka Čecha až do Botanické, abych se podíval, jak vypadá zavřené rekonstruované kino Art. Před lety, když jsem začínal v Brně, to byla oblíbená destinace mých pochůzek. Kráčel jsem s rouškou po cyklostezce, která vede až do centra, potkával jsem běžce, cyklisty i rodinky, všichni poslušně orouškovaní. U smutného kina, které dnes působí online a vstupenky si můžete koupit také online a stáhnout příslušný film, jsem narazil na milou scénu, která mi připomněla, že v těch ztichlých domech a prázdných ulicích žijí lidé. Na jednom balkoně hrál překrásně na harmoniku mladý muzikant a z několika sousedních balkonů mu naslouchaly babičky i mladé páry a po každém kousku mu zatleskali a pak si povídali. Bez roušek, každý na svém balkoně. Připomnělo mi to, že v těžkých časech prosolí zemi pozitivní blázni.

Takovými blázny byli taky třeba někteří kněží a řeholníci, pozatýkaní před sedmdesáti lety při Akci K. Nikdy nepochopím, že když se všichni naučili od vyšetřovatelů před monstrprocesy své role nazpaměť a poslušně je monotónně odříkávali a prosili o odsouzení a často o vlastní smrt, takový Oto Mádr předstoupil v soudní síni před mikrofon a spustil: „Stojím před vámi pro svědectví o Kristu. Neudělal jsem nic jiného, než že jsem hlásal Ježíše Ukřižovaného a Zmrtvýchvstalého.“ Těch pár vět zaznělo před vyděšenými estébáky, policajty a soudci. Pak mu vypnuli mikrofon a napařili mu doživotí.

Když jsem byl nedávno ve Valdicích, kde jsme 28. ledna vzpomínali 70. výročí únosu P. Josefa Toufara z Číhoště do Kartouzy, promluvil tam ve vyrabovaném barokním kostele, který stojí uprostřed věznice, jezuita Jan Rybář, který tam strávil mnoho let a byl na tom temném místě vysvěcen na kněze. Ani slovo o utrpení. Mluvil jen o smíření, odpuštění, o štěstí, že tam mohl být s úžasnými lidmi, osobnostmi. Jen s takovými blázny přečkáme těžké časy. (Na fotce s Janem Rybářem a Josefem Kordíkem v jičínské pizzerce.)

Zdeněk Jančařík