Skip to main content

Svatý Alois Guanella

By 24. 10. 201929 října, 2019Salesiánské nebe

(1842 – 1915)

nezávazná památka 24. 10.

Alois Guanella pocházel ze severu Itálie, z velké rodiny, narodil se jako deváté z třinácti dětí. Ve dvanácti letech začal studovat v řeholní společnosti somasků, v řádu, který se už několik staletí věnuje chudým, a v osmnácti odešel do semináře a zároveň se učil na učitele.

Ve čtyřiadvaceti letech se stal knězem a byl farářem ve farnosti Savogno, kde se věnoval chudým, charitativní činnosti, mládeži, snažil se o prohloubení vztahu s Bohem jeho farníků. V té době se také několikrát setkal s Donem Boskem a salesiánské charisma ho oslovilo. V roce 1975 se tedy vydal do Turína.

Stal se salesiánem a Don Bosco mu svěřil vedení oratoře. V kongregaci ale nepobyl moc dlouho, protože biskup si ho vyžádal ke službě v Traonu, kde založil školu pro chudé, která fungovala na salesiánském principu. Později odešel do farnosti Como, kde byla skupina dívek, které se staraly o sirotky a staré lidi. Také tam byla jeho sestra Diana, která přijala řeholní jméno Klára a stala se jeho spolupracovnicí.

V Como založil v roce 1886 charitativní činnost pod Malým domem Boží Prozřetelnosti, kde ve spolupráci s Klárou Bosattou založil ženskou kongregaci Dcer Panny Marie od Boží Prozřetelnosti, která se věnovala především chudým a mládeži. Od roku 1895 začal formovat i mužskou větev, která byla ale založena až v roce 1908, kdy složil řeholní sliby. Tuto kongregaci nazval Služebníci Boží lásky. Velký úspěch mají tyto kongregace v Itálii, Švýcarsku a ve Spojených státech amerických.

Stárnul a založil také Zbožné sdružení tranzitu svatého Josefa, které se stará o umírající. On sám zemřel v roce 1915.