Skip to main content

Rovný tucet jáhnů v sobotu 10. června 2023 vysvětil pomocný turínský biskup Alessandro Giraudo. Zastoupeny byly evropské, ale i africké země, a díky našemu Brandonovi nechyběla ani Střední Amerika!

Slavnost se konala na Valdoccu v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů a Brandona sem přijeli podpořit přátelé a spolubratři ze všech světových stran! Z jeho rodné Guatemaly přiletěla maminka s bráchou, z jeho misijního působení v Bulharsku hned tři salesiáni a několik mladých, z Česka skupinka spolubratří vedená naším provinciálem Martinem Hobzou a samozřejmě byli přítomní další různí salesiáni a kamarádi studující, působící nebo se právě nacházející v Itálii.

Milý Brandone, máme z tebe radost a kéž ti Pán v tvé jáhenské službě žehná!

Zde najdete záznam ze svěcení.

Jakub Honěk

„Jmenuji se Brandon Homero Figueroa González, narodil jsem se v Guatemale 13. června 1993. Dona Boska a jeho styl přinášet Ježíše mladým jsem poznával od svých šesti let v salesiánské škole. Na konci studia jsem odpověděl na výzvu dát se do služby Pánu a 18. ledna 2014 jsem se stal salesiánem v Kolumbii. Poté jsem pocítil misijní povolání a hlavní představený mě poslal do české salesiánské provincie, přesněji do našeho bulharského misijního díla. Tam, v našem domě v Kazanlaku, jsem 15. srpna minulého roku (2022) složil věčné sliby. Od září 2020 studuji v Turíně teologii, abych se stal salesiánským knězem. Prosím o vaši modlitbu, aby mi Pán dal srdce jako má on, Dobrý pastýř.“