Skip to main content

Staříčkova pěší pouť z Fryštáku na Hostýn a zpět 2023

Letošní slavnost svatého Václava vycházela na čtvrtek, a tak byla účast na Staříčkově pěší pouti 50 na 50: Buď lidi přijdou a využijí volného prodlouženého víkendu, nebo naopak ten super prodloužený víkend využijí k nějaké delší cestě a pouť na Hostýn je nenaláká. Velkou konkurencí byly jistě i oslavy 100. výročí úmrtí Antonína Cyrila Stojana, kandidáta na blahořečení (jako je ovšem i náš Staříček Stuchlý) na Velehradě.

Úmysl pouti byl připomínka 70. výročí úmrtí P. Ignáce Stuchlého SDB a současně i 96. výročí příchodu salesiánů do Fryštáku.

Na místě srazu u kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku se nás sešlo sedm statečných. Stavili jsme se jako vždy u hrobu P. Ignáce (a Mons. Augustina Štancla), kde jsme si přečetli o Staříčkově ctnosti Láska k Bohu a lidem, viz Deset diamantů Ignáce Stuchlého – jeho duchovní profil, bod 3. Po modlitbě za zdar pouti a požehnání P. Petrem Matulou SDB jsme vyrazili již známou cestou na Hostýn: přes Lukoveček a Rusavu, do níž jsme scházeli po asfaltce od (Spáleného) Dubu, kde se k nám přidaly Maruška s Lýdií, farnice z Fryštáku, za modlitby radostného růžence. Na Grapy jsme tentokrát doslova vyběhli, pozorovali poklidné stádo krav a meditovali nad tím, co tak asi kráva dělá celý den a co se jí honí hlavou.

Po krátké přestávce na Grapech jsme již mířili k nedalekému cíli, kterým byl Svatý Hostýn, jenž díky krásnému slunečnému a teplému počasí přilákal skutečně mraky lidí. Dle mého názoru to musel být rekordní počet návštěvníků: rodiny s dětmi, cyklisté, pejskaři, skauti, světlušky, vlčata… atd. Bazilika (přehnaně) praskala ve švech a lidé stáli, kde se dalo. Při pozornější prohlídce tváří v bazilice se ukázalo, že mezi lidmi je spousta členů Salesiánské rodiny, od salesiánů koadjutorů, přes salesiány spolupracovníky, Staré Páky, příznivce Salesiánské rodiny až po fryštácké farníky.

Mše sv. začala v 11:15. U oltáře se sešlo 9 kněží, z toho 7 českých salesiánů: hlavní celebrant Toník Pražan, dále Tonda Špaček, Petr Matula, Petr Vaculík, Petr Kopřiva, Žanek Blaha a Pavel Caha, a dva kněží slovenští, kteří se svou farností (či farnostmi) podnikali pouť na Hostýn. Nechyběl ani jáhen Jožka Pospíšilík ASC. Mše byla báječná! Tolik čmoudu z kadidla jistě dlouho nikdo nezažil! Úchvatný dým se vznášel nad obětním stolem i nad lidmi v bazilice a byla to skutečně fantastická podívaná. (Napadá mě citát z Obecné školy: „Vy tady teda máte dneska zahulíno…“) Toník měl kázání o Staříčkovi, čímž jeho osobnost přiblížil i těm, kteří jej dosud neznali. Na závěr se zpíval CELÝ Svatováclavský chorál – všech 8 slok! Co by si mohl člověk víc přát.

Na zpáteční cestu jsme do Fryštáku vyráželi v počtu čtyř a cestu jsme zvládli za 3 hodiny 14 minut.

Krásný den!

Pavla Jungmannová