Skip to main content

Žabovřesky hledají ředitele střediska mládeže

By 21. 11. 202323 listopadu, 2023Naše díla, Novinky, Pozvánky, Provincie, Top

Salesiánská provincie Praha hledá uchazeče na místo ředitele/ředitelky Salesiánského střediska mládeže v Brně Žabovřeskách.

Naplňování salesiánského poslání se může dít jen díky spolupráci salesiánů, členů salesiánské rodiny a řady dalších spolupracovníků. Někteří spolupracovníci v našich střediscích pracují jako zaměstnanci, mnoho dalších spolupracuje jako externisté a dobrovolníci. Je tak přirozené, že laičtí spolupracovníci přebírají i různou míru odpovědnosti v našich organizacích. 

V posledních deseti letech došlo už v řadě středisek k tomu, že pozici ředitele nebo ředitelky zastávají laičtí pracovníci. Salesiáni se na činnosti střediska i nadále podílejí přímo nebo nepřímo. 

V současné době chceme podobnou změnu provézt i v žabovřeském středisku. Více informací zájemci naleznou v přiloženém letáčku (zde v PDF).

Marek Sklenář, SDB