Skip to main content

Pokoř strach z angličtiny, najdi přítele, poznej sám sebe

By 14. 2. 20249 dubna, 2024Naše díla, Novinky, Pozvánky, Top

Zveme vás na již 17. ročník mezinárodního salesiánského anglického tábora iSEC pro mladé ve věku 15 až 18 let, tentokrát do Dešné u Dačic.

Co to je ten iSEC?

International Salesian English Camp, zkráceně iSEC, se poprvé uskutečnil pod bývalým názvem Inline již v roce 2008 na popud dvou dobrovolnic, které se tehdy vrátily z misií v Etiopii a Indii. Oběma chyběl v Česku nějaký „odrazový můstek“ pro mladé dobrovolníky před samotným působením v zahraničí. A tak vznikl první impuls pro založení tábora pro dospívající, kombinující používání angličtiny a účast zahraničních vedoucích z celého světa. Od té doby prošel iSEC kromě nového názvu řadou strukturálních a personálních změn, a i když původní idea tábora pro potenciální dobrovolníky v cizině zůstala zachována, je dnes něčím mnohem větším. Je místem pro všechny mladé lidi, kteří mají chuť pokořit strach z používání angličtiny, poznat nové a podobně smýšlející vrstevníky nebo se sami zamyslet nad tím, kým jsou a kam v životě směřují.

iSEC je salesiánský tábor pořádaný Salesiánskou asociací Dona Bosca (SADBA). Tato organizace vysílá mladé dobrovolníky do celého světa a její předseda, Jaroslav Fogl, SDB, je nezbytnou součástí našeho týmu. Vedoucí z Česka i zahraničí (např. Švýcarska, Belgie, Malty nebo Španělska) pořádají pro mladé napříč republikou desetidenní program plný silných zážitků, tance, angličtiny, víry a v neposlední řadě obohacuje o účastníky o nová přátelství.

O co se snažíme?

iSEC není tím, co se vám vybaví pod slovem „tábor. Účastníci zde prožijí ještě něco jiného. Hrajeme samozřejmě i různé hry, ale snažíme se, aby program měl hloubku, proto v průběhu často vedeme diskuze nad různými tématy, kde účastníci formují svoje názory a vzájemně se inspirují, velmi oblíbená bývá tradičně diskuze o vztazích.

Účastníci mají na iSECu prostor prohloubit svoji spiritualitu, vztah k Bohu, ale taky k sobě, a poznat sami sebe. Jako vedoucí se snažíme vytvořit pro mladé bezpečné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a nebudou mít problém sdílet své názory nebo i obavy. Častokrát se stane, že právě zde sami ze své iniciativy otevřou trápení, se kterými se nemají komu svěřit. 

Nebojíme se jít proti proudu a přicházet s novými věcmi, debata o sexuálním zneužívání (nejen) v církvi a program o psychickém zdraví jsou jenom příklady.

Jak už asi tušíte, pro iSEC jsou velmi důležité především vztahy, proto vytváříme program, při kterém za pomocí různých her, tance, zábavy, ale i diskuzí nad vážnými tématy mají účastníci možnost vytvořit partu kamarádů napříč celým Českem.

Přitom všem si zde každý v bezpečném prostředí vyzkouší mluvit anglicky, aniž by ho kdokoliv soudil za chyby.

Náš tábor může sloužit jako odrazový můstek při rozšiřování obzorů, což byl vlastně původní cíl už prvního ročníku – motivovat mladé, aby opustili svoje komfortní zóny a vyrazili do světa (třeba i jako dobrovolníci na misie).

Slovy účastníků

Nejdůležitější součástí našeho tábora jsou samozřejmě jeho účastníci. Proto jsme některé z nich po skončení tábora poprosili, jestli by mohli popsat své zážitky a pocity z celého tábora pro případné další zájemce. První odpověď jsme dostali od osmnáctiletého Ondry Kunta, který dorazil na iSEC již podruhé: „Za zmínku stojí například beseda s hokejistou Matoušem Venkrbcem, který nám pověděl o své životní cestě, nebo program zaměřený na seberozvoj s důrazem na naše duševní zdraví. Na druhou stranu jsme měli také velkou možnost pohybového vyžití, buď při spoustě venkovních sportovních aktivit, nebo při každodenním tancování, které hraje společně s hudbou na iSECu důležitou roli.” 

Naopak Renata Brázdová a Elena Pavlišová jely na iSEC úplně poprvé: „Obohacením pro nás byly prezentace od našich zahraničních vedoucích o jejich rodných zemích. A také přednášky o pobytech a dobrovolničení v zahraničí, konkrétně o výměnném pobytu a studiu v Americe a o přípravě na samotnou pomoc v rozvojových zemích.

Doufáme, že vás náš tábor zaujal, podrobnosti naleznete na: www.sadba.org/evropskeaktivity/isec, přihlašování na příští tábor začalo 31. ledna na svátek Dona Bosca.

Za iSEC vedoucí Radim Hušek a Martin Jílek