Misionáři pracují za minimální mzdy. Jejich platy donedávna hradilo biskupství. V důsledku restituční politiky však byli postupně propuštěni. Nyní jsou všichni zaměstnaní na Salesiánské provincii Praha a tak hledáme zdroje pro financování jejich poslání.

Pro koho je projekt?

Do projektu se mohou zapojit farnosti, společenství nebo firemní dárci, které oslovuje misijní tématika. V projektu Adopce misionáře můžete přispět k misijnímu poslání církve tím, že pomůžete uhradit náklady na plat konkrétního misionáře.

Co nabízíme:

  • Adopcí misionáře se stáváte členem Klubu přátel Bulharských misií. Budeme vás pravidelně informovat o práci misionářů a dění na misiích v Bulharsku prostřednictvím elektronického občasníku Bulharského Zpravodaje (vychází 10 – 11x ročně a je členům Klubu zasílán e-mailem).
  • Podle výše příspěvku a délky podpory dárce získá zlatý, stříbrný nebo bronzový certifikát.
  • Po zaslání prvního daru vám zašleme dárek připomínající misie v Bulharsku dle vašeho výběru (ikonku, magnetku nebo svíčku). V případě, že dar poskytuje společenství (více osob), je možné zaslat i více dárků.
  • Hlavním benefitem projektu je, že se stáváte účastni misionářského poslání konkrétních misionářů v zahraničí
Statut partnera  Výše ročního daru  Co uhradí Certifikát partnera
Generální partner 100 000 Kč pololetní mzdu zlatý
Hlavní partner 50 000 Kč čtvrtletní mzdu stříbrný
Partner 16 700 Kč měsíční mzdu bronzový

Pravidla projektu:

  1. „Adopce“ je symbolický termín, dárce se vstupem do projektu stává Partnerem Projektu, nikoliv adoptivním rodičem v jakémkoliv smyslu tohoto slova.
  2. Zasláním daru nevzniká dárci závazek pravidelné podpory; je možné poslat i jednorázový dar.
  3. Je možné podpořit konkrétního misionáře nebo projekt jako celek.
  4. Dárci nevznikají partnerstvím v projektu žádná jiná práva ve vztahu k misionářům než benefity uvedené ve výčtu benefitů.
  5. Jednoho misionáře může podporovat i více dárců. Pokud souhrn darů překročí náklady na roční mzdu konkrétního misionáře, bude přebytek použit buď pro jiného misionáře, nebo převeden do dalšího roku.
  6. Salesiáni si vyhrazují právo ukončit projekt bez udání důvodu nebo odmítnout dar.

Zaujal vás projekt a chcete se zapojit nebo se dozvědět více?

Kontaktujte nás na fundraiser@sdb.cz.

Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha 8

Vybráno 126 700 Kč z 800 000 Kč

16%