Skip to main content

Adoptuj misionáře

PROJEKT NA PODPORU BULHARSKÝCH MISIONÁŘŮ

Misionáři pracují za minimální mzdy. Jejich platy dřív hradilo biskupství, ale pak byli kvůli restituční politice postupně propuštěni. Teď jsou všichni zaměstnaní na Salesiánské provincii Praha, a tak je potřeba spojit síly na financování jejich poslání. Pojďte do toho s námi!

V roce 2023 se do projektu Adoptuj misionáře zapojilo celkem 28 partnerů. Podpořili práci misionářů celkovou částkou 580 000 Kč, což činilo 89% ročních nákladů na mzdy misionářů. Všem partnerům děkujeme!

Rok 2024: aktuální stav

Vybráno 86 200 Kč z 850 000 Kč

10%

Pro koho je projekt

Do projektu se mohou zapojit jednotlivci, farnosti, společenství nebo firemní dárci, které oslovuje misijní tématika. V projektu Adopce misionáře můžete přispět k misijnímu poslání církve tím, že pomůžete uhradit náklady na plat konkrétního misionáře.

Co z toho budete mít

  • Adopcí misionáře se stáváte členem Klubu přátel Bulharských misií. Budeme vás pravidelně informovat o práci misionářů a dění na misiích v Bulharsku prostřednictvím elektronického občasníku Bulharského Zpravodaje (vychází 10 – 11x ročně a je členům Klubu zasílán e-mailem).
  • Podle výše příspěvku a délky podpory dárce získá zlatý, stříbrný nebo bronzový certifikát.
  • Po zaslání prvního daru vám zašleme dárek připomínající misie v Bulharsku dle vašeho výběru (ikonku, magnetku nebo svíčku). V případě, že dar poskytuje společenství (více osob), je možné zaslat i více dárků.

Hlavní ale je, že se stanete součástí misionářského poslání konkrétních salesiánů.

Statut partnera 
Výše ročního daru 
Co uhradí
Certifikát partnera
Generální partner
100 000 Kč
pololetní mzdu
zlatý
Hlavní partner
50 000 Kč
čtvrtletní mzdu
stříbrný
Partner
16 700 Kč
měsíční mzdu
bronzový

Pravidla projektu

  • „Adopce“ je symbolický termín, dárce se vstupem do projektu stává Partnerem Projektu, nikoliv adoptivním rodičem v jakémkoliv smyslu tohoto slova.
  • Zasláním daru nevzniká dárci závazek pravidelné podpory; je možné poslat i jednorázový dar.
  • Je možné podpořit konkrétního misionáře nebo projekt jako celek.
  • Dárci nevznikají partnerstvím v projektu žádná jiná práva ve vztahu k misionářům než benefity uvedené ve výčtu benefitů.
  • Jednoho misionáře může podporovat i více dárců. Pokud souhrn darů překročí náklady na roční mzdu konkrétního misionáře, bude přebytek použit buď pro jiného misionáře, nebo převeden do dalšího roku.
  • Salesiáni si vyhrazují právo ukončit projekt bez udání důvodu nebo odmítnout dar.

Kontakt

Ing. Kateřina Cveklová
fundraiser
+420 733 164 096
fundraiser@sdb.cz

Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha 8

Vyberte si dárek

knížečka s bulharskými ikonami

magnetky s bulharskými motivy: plantáž, thrácká hrobka, Kazanlak a kostel ve Staré Zagoře

vonná svíčka z Bulharska

Podpořili nás