Skip to main content

(*1943)

„Milosrdenství chci.“

Kája prožil své dětství ve farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně.
V roce 1960 se vyučil elektromechanikem na opravu elektrických lokomotiv. V lokomotivním depu Praha-střed opravoval lokomotivy do roku 1967.
Vojenskou službu absolvoval v letech 1963-65.
Při zaměstnání dálkově maturoval v roce 1967 na gymnáziu v Praze, Přípotoční ul.
Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích absolvoval v letech 1968-1973.
Jáhenské svěcení přijal od kardinála Trochty v červenci 1972.
Kněžské svěcení přijal od kardinála Tomáška 23. 6. 1973.
Kaplanem v Mariánských Lázních od září 1973 do července 1974.
Kaplanem na Svaté Hoře v Příbrami od srpna 1974 do ledna 1975.
Zde mu byl v lednu 1975 odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti.
Mezitím se poznal se salesiány sv. Jana Boska, připravoval se na složení řeholních slibů.
Od února 1975 až do srpna 1986 pracoval v podniku „Úklid“ jako čistič výkladních skříní., mj. také s dnešním kardinálem Miloslavem Vlkem.
11. září 1976 složil věčné sliby jako salesián Dona Boska.
Až do roku 1986 pracoval s mládeží, především formou „chaloupkového“ apoštolátu (Chaloupky jsou specifické salesiánské prázdninové akce).
V září 1986 mu státní bezpečnost vrátila souhlas k výkonu duchovenské činnosti.
V letech 1986 – 1989 působil jako administrátor farnosti ve Starém Sedlišti na okrese Tachov a do září 1990 ještě jako administrátor ve Všetatech.
V roce 1990 se zapojil do obnoveného oficiálního života salesiánů v Praze-Kobylisích jako ředitel komunity a administrátor tamní farnosti sv. Terezie od Dítěte Ježíše, později spolupracoval na formaci diecézní mládeže.
Od roku 1995 do roku 2001 byl v rámci salesiánské provincie delegátem pro formaci, od roku 1996 až dosud je členem provinciální rady.
V letech 1997 – 2000 působil z pověření kardinála Vlka jako spirituál v pražském arcibiskupském semináři.
Od 1. 9. 2000 do jara 2002 působil v komunitě ve Fryštáku u Holešova jako administrátor farnosti sv. Mikuláše.

Biskupské svěcení přijal 6. dubna 2002 v katedrále sv. Víta v Praze.