Skip to main content

Zemřel slovenský provinciál P. Jozef Ižold

By 21. 5. 2020Novinky, Top
V předvečer slavnosti Nanebevstoupení Páně odešel k nebeskému Otci po těžké nemoci v šestapadesáti letech provinciál slovenských salesiánů Jožo Ižold. Do poslední chvíle byl obklopen svými spolubratry a jejich péčí v bratislavském provinciálním domě v Miletičově ulici. Salesiánem byl 29 let a 19 let knězem. Od roku 2014 byl slovenským provinciálem.

Duchovní povolání rozvíjel od dětství spolu se svým starším bratrem Danielem pod vlivem otce Ľudovíta Orješka z řádu sv. Vincence. Daniel byl do semináře přijat napoprvé, zatímco Jozefa nepřijali ani na čtvrtý pokus. Pracoval proto po gymnáziu nejprve v dělnických profesích. Ještě za totality kontaktoval v 80. letech tajně se scházející salesiány, začal noviciát a od roku 1988 studoval speciální pedagogiku v Bratislavě.

Jozef Ižold vzpomínal na svou cestu k salesiánům: „Setkání s Donem Boskem se odehrálo v mém útlém dětství, kdy mi maminka četla jeho životopis. Potom jako středoškolák jsem poslouchal mládežnická vysílání Vatikánského rozhlasu, která měli na starosti salesiáni, a četl jsem knihy, které salesiáni vydávali v Římě. To mně pomohlo v době, kdy jsem se už vážněji zamýšlel nad svým povoláním. Znovu jsem si přečetl životopis Dona Boska a dost jsem se v něm našel. (…) Nakonec mě Boží prozřetelnost zavedla do salesiánské kongregace.“

První sliby složil v Popradu roku 1991. Studoval v Itálii, od roku 1994 pracoval na doktorátu z filozofie na salesiánské univerzitě v Římě. Později působil v Žilině, znovu studoval v Turíně a později byl opět v Žilině a působil ve formaci mladých salesiánů.

Hlavní představený don Pascual Chávez ho roku 2008 jmenoval za provinciálního vikáře a roku 2014 za provinciála na Slovensku. Od roku 2019 znovu onemocněl a poslední měsíce života prožil v provinciálním domě v Bratislavě.

Tam jsme ho v zimě 2020 krátce navštívili s regionálem Tadeuszem Rozmuśem. Jožo měl na hlavě roztomilou čepičku, usmíval se jako obvykle, nalil nám „po pohárku“ a laskavě si s námi rozprávěl. Byl to nezapomenutelný spolubratr, který dovedl pohladit pohledem. Modleme se za něj i za celou slovenskou provincii.

Zdeněk Jančařík