Skip to main content

Vychází první číslo Misijního kaleidoskopu

By 6. 5. 2021Novinky, Top

SADBA vydává nový nástroj pro misijní animaci – zpravodaj Misijní kaleidoskop. Každý měsíc v něm najdete zajímavé náměty ze světa misií, které můžete využít pro vaše aktivity, například ve farním společenství.

Misijní kaleidoskop nemá primárně jen informovat o misiích, ale jeho smyslem je dát podněty k tomu, abychom my sami byli misionáři ve svém vlastním okolí a zároveň se duchovně propojili se světem misií,“ vysvětluje delegát pro misijní animaci Jaroslav Fogl. Misijní kaleidoskop najdete každý měsíc na stránkách Sadby spolu s dalšími materiály. Jsou připravené tak, aby se daly vytisknout a dát například na nástěnku, rozstříhat a použít ke konkrétním účelům, například k modlitbě v komunitě, farnosti, misijním kroužku, náboženské výchově, ve společenství, na výstavě… První číslo Misijního kaleidoskopu si můžete stáhnout pod tímto odkazem.

Součástí Misijního kaleidoskopu bude:

  • misijní úmysl na daný měsíc
  • modlitba
  • výtvarná či jiná aktivita nebo hra
  • zajímavost vztahující se k zemi, za kterou se v rámci misijního úmyslu modlíme
  • informace o probíhající události nebo kampani (Medový rok, Aksanti…)
  • CaglieroLIFE (video určené zejména mladým lidem, které na krátké stopáži představí některou pozitivní hodnotu či vlastnost inspirovanou misijním úmyslem papeže Františka)
  • odkazy na zajímavé články z misií

Misijní kaleidoskop můžete dostávat také elektronicky (pdf vhodné i k vytištění) i s odkazem na další materiály týkající se Salesiánského misijního dne. K odběru se můžete přihlásit na sadba@sadba.org (do předmětu, prosím, napište MISIJNÍ KALEIDOSKOP) nebo prostřednictvím tohoto formuláře.

„Vyzývám každého z vás k zapojení se do této aktivity, k rozšiřování i používání připravených témat a aktivit. Věříme, že jsou materiály připravené tak, že jejich použití nezabere příliš mnoho času, a že přinesou dobré ovoce v podobě větší informovanosti a propojení se s misijním světem,“ dodává Jaroslav Fogl.

Převzato ze SADBA.org

Misijní kaleidoskop je součástí příprav na Salesiánský misijní den, který v České republice slavíme kolem 11. listopadu u výročí první salesiánské misionářské výpravy (datum však není pevně dané, každá země si může sama zvolit, kdy ho bude slavit). Část materiálů připravuje SADBA ve spolupráci s mezinárodním misijním týmem v Římě a některé z nich budou rovněž uveřejněny na jejich stránkách v sekci  Salesiánský misijní den.