Skip to main content

Slet misijních a pastoračních delegátů

By 15. 2. 201918 února, 2019Novinky, Top

Mnozí víme, že tělo našeho drahého zakladatele Dona Boska odpočívá v prosklené rakvi v turínském Valdoku… jeho duch však kráčí dál! V uplynulém týdnu jsem byl svědkem podivuhodného setkání. Na Valdocco se za ním totiž sjelo zhruba 60 jeho řeholních synů a několik dcer z celé Evropy. Konkrétně to byli delegáti pro pastoraci mládeže a pro misijní animaci, kteří se jednou za tři roky setkávají, aby společně pracovali na nějakém důležitém tématu zasahujícím jak do oblasti misijní tak pastorační. Tentokrát tím tématem byl volontariát neboli salesiánské dobrovolnictví.

Celé pětidenní setkání začalo dopolední duchovní obnovou, poté pracovaly oba sektory společně nebo každý zvlášť. Byli přítomni oba naši hlavní rádcové don Guillermo Basañes (misijní animace) i don Fabio Attard (pastorace mládeže). Z několikaletého společného úsilí obou sektorů vzešel zbrusu nový Manuál salesiánského misijního dobrovolnictví, který teď  překládáme do češtiny. Vyměňovali jsme si zkušenosti z práce s dobrovolníky v jednotlivých provinciích, ale také se bavili o závěrečné zprávě ze Synody o mládeži. Jeden den jsme společně strávili v rodišti Dona Boska na Colle, kam se chystáme v létě s našimi exdobrovolníky na akci „CollEx 2019“.
Na závěr inspirativního setkání jsme stihli zajít i za kulturou – Muzeum starověkého Egypta stálo za to.

Nemohu moc mluvit za sektor pastorace mládeže, ale v misijní animaci se česká stopa neztratila. Jednak díky naší dlouholeté zkušenosti práce s dobrovolníky, ale také skrze naše nápady – nejvíce inspirovaly kartičky našich dobrovolníků, které jsme na podzim vydali pro jejich modlitební podporu. Další setkání v podobném duchu se plánuje na podzim 2020.

Pavel Ženíšek