Skip to main content

Sebranice hostily salesiánské animátory

By 10. 11. 2021Novinky, Top

Jedeme v tom spolu bylo heslo celostátního setkání salesiánských animátorů, které se uskutečnilo o víkendu 5.-7. listopadu v Sebranicích u Litomyšle. Na setkání se sjelo přes sto mladých lidí, salesiánů a salesiánek, aby se spolu nejen potkali, ale měli čas na modlitbu, povídání a zábavu. 

Páteční večer byl věnován vzájemnému představování a propojování jednotlivých skupin zakončeným společnou modlitbou v kostele. Hlavní program však přinesla sobota. Hned ráno přijel hlavní host celého setkání, kterým byl senátor, kandidát na prezidenta, ale také táta, stará páka a hudebník Pavel Fischer. Záměrně se vyhnul politickým tématům a mluvil mladým o svém životním příběhu a síle, kterou nacházel v Bohu a druhých. Pavel nejen že mladé lidi velmi oslovil, ale strávil s nimi i následný workshop a čas po obědě vyplněný hrami a povídáním. Workshop s Pavlem Fischerem však nebyl jediný, který si mladí mohli zvolit. V nabídce bylo třeba žonglování, hudba, ale také povídání o prokrastinaci, životní svědectví, misie či téma povolání.

Jedním z vrcholů celého setkání byla odpolední hra, která měla za cíl představit obec Sebranice a tamější salesiánské dílo. Zapojilo se do ní kromě sebranických animátorů také nespočet rodin a dobrovolníků a bylo vidět, že celé Sebranice setkáním doslova žily, dokladem čehož bylo například to, že při hře vyhrávala mladým, kteří se v té době pohybovali po obci, z místního rozhlasu hymna celého setkání. Účastníci mohli navštívit zajímavá místa Sebranic, ale také třeba rodné domy salesiánů, kteří ze Sebranic pochází.

Celý den pak zakončila společná hra, kterou připravili animátoři z Prostějova a při které si mohla poměřit své síly jednotlivá salesiánská místa. Po závěrečné modlitbě však ani zdaleka program nekončil, protože se vytvořily spontánní skupinky, které šly spát až hluboko v noci.

Neděli pak zahájilo rozjímání nad biblickým úryvkem po skupinkách následované mší svatou, kterou sloužil provinciál Martin Hobza. Po ní dostal každý účastník na památku kelímek s mottem setkání, s úkolem jej symbolicky naplnit dobrem, které o víkendu načerpal.

Kromě skvěle připraveného programu však bylo na tomto setkání několik pozoruhodných věcí, které možná vynikly o to víc, protože původně se setkání animátorů mělo uskutečnit už před rokem, ale ze známých důvodů bylo odloženo. Bylo až dojemné, jak byla do setkání organicky zapojena doslova celá obec – mladí spali a jedli v místní škole, program se odehrával v orlovně, přišla je pozdravit paní starostka a ředitelka školy a do již zmiňované hry bylo zapojeno několik organizací z obce. Atmosféra setkání byla velmi srdečná a klidná, bylo vidět, že si mladí váží už jen samotné možnosti se potkat a spolu prostě být.

Celá akce byla skvěle připravená a zorganizovaná a chtěl bych všem, kteří se na ní podíleli nejen poděkovat, ale vyjádřit obdiv za to, že i přes různé obtíže a současná omezení měli odvahu do toho všeho jít.

Nadšený účastník setkání Libor Všetula