Skip to main content

Česká salesiánská rodina pomáhá Ukrajině

By 10. 3. 202212 května, 2022Naše díla, Novinky, Top

U nás i ve světě lidé projevili velkou solidaritu s Ukrajinou a ochotu pomáhat. Nejinak je tomu u české salesiánské rodiny, která se snaží dělat, co je v jejích možnostech. Napříč naší provincií jsme spustili benefice, sbírky materiální pomoci, modlitební iniciativy, ale také poskytujeme přímou pomoc lidem, kteří před válkou utekli do Česka.

Hudbou, modlitbou i darem proti válce

Už 27. března v Teplicích uspořádalo ekumenické společenství benefiční koncert pro Ukrajinu, na kterém se podílela i místní salesiánská rodina. V ekumenickém duchu zde pokračují i nadále, například modlitebním happeningem za Ukrajinu (fotografie: Petr Macek).

Další benefiční koncert chystají v kostele sv. Terezie v Praze-Kobylisích na pátek 11. března od 19:30 hodin. Vystoupí na něm sourozenci Špačkovi. Salesiáni v Kobylisích na své facebookové stránce odvysílali seminář Jak mluvit s dětmi o válce, kterým provází vedoucí nízkoprahového klubu Jan Vališ.

Dnes večer (10. března) se sejdou lidé v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách k poslednímu dni novény za Ukrajinu. Všichni jsou zvání, aby se k modlitbě připojili osobně v kostele, nebo prostřednictvím přenosu na YouTube kanálu Salesiáni Žabovřesky (fotografie: Jan Hubáček, Člověk a Víra). Místní salesiánská komunita navázala kontakt s polskými salesiány, kteří jsou v přímé službě uprchlíkům a mají salesiánské domy na Ukrajině. V Žabovřeskách uspořádali sbírku konkrétních nejpotřebnějších věcí, které dnes odvezli do Polska. Salesiánská rodina vás také zve do Žabovřeského kostela na benefiční koncert chval, který proběhne v neděli 20. března v 19:45, bude živě vysílán na YouTube kanálu Salesiáni Žabovřesky a část koncertu odvysílá také TV Noe.

Bydlení pro potřebné

Napříč provincií připravuje salesiánská rodina bydlení pro lidi prchající před válkou. V Pardubicích už ubytovali čtyři maminky s osmi dětmi. V Ostravě nyní poskytují ubytování přibližně dvaceti pěti lidem, ale chtějí navýšit kapacitu až na šedesát míst. Také uspořádali sbírku materiální pomoci, která byla už před týdnem odvezena na Ukrajinu. Salesiáni v Českých Budějovicích ubytovali jednu rodinu a dalším dvěma rodinám poskytli útočiště ve středisku na Kvildě. Českobudějovické salesiánské středisko také spolupracuje s Českým červeným křížem na přípravě hygienických humanitárních balíčků pro Ukrajince.

Je jasné, že tato krize potrvá dlouho. Snažíme se zachovat si naději a připravujeme dlouhodobější pomoc těm, kteří jsou salesiánům nejbližší – dětem a mladým. Ve střediscích mládeže napříč provincií se chystají přijmout ukrajinské děti do oratoří a nabídnout jim volnočasové aktivity, vyučování a potřebnou podporu.

Jan Kvapil