Skip to main content

Salesiánky mají novou inspektorku

By 7. 1. 2021Novinky, Top

Madre Yvonne Reungoat, generální představená salesiánek, jmenovala novou inspektorkou Česko-litevské provincie Zdeňku Švédovou. Od současné inspektorky Jany Svobodové službu převezme 25. července 2021 a provincii povede následujících šest let.

Zdeňka Švédová se narodila 9. prosince 1970 v Zábřehu na Moravě. Po ukončení základní školy v Zábřehu absolovovala učňovský obor elektromechanik pro stroje a zařízení v Mohelnici a později dálkově pedagogickou školu a magisterský obor Katolické teologické fakulty v Praze.

Za totality se jako mladá dívka setkala s křesťany a zapojila se do různých chaloupek a akcí v zábřežské farnosti, ale i mimo ni a přiblížila se k Bohu. V roce 1991 se účastnila duchovních cvičení se salesiánem Petrem Baranem a poté poznala také komunitu sester salesiánek v Brně. Postupně v ní dozrálo rozhodnutí stát se salesiánkou a v roce 1992 začala formaci nejdříve v komunitě v Brně, potom postulát a noviciát v Římě. Po slibech v roce 1997 působila v Hradci Králové na internátě, poté v roce 2002 v Brně a od roku 2003 na internátě v Praze Karlíně. Od roku 2008 až do loňského roku byla inspektoriální ekonomkou česko-litevské inspektorie. Od září 2020 působí jako ředitelka v Salesiánském domě mladých v Hradci Králové.

Salesiánky

Převzato z webu FMA.cz