Skip to main content

Salesián Artemide Zatti bude svatořečen

By 1. 9. 202210 října, 2022Kongregace, Novinky, Pozvánky, Top

Salesiánská rodina bude mít nového svatého. Je jím blahoslavený Artemide Zatti, salesián koadjutor, který působil v první polovině minulého století v Argentině, kde si získal pověst přítele nemocných. Dekret týkající se jeho svatořečení vydala Kongregace pro kauzy svatých již v dubnu. V sobotu 27. srpna konzistoř kardinálů spolu s papežem Františkem vyhlásili den svatořečení Artemide Zattiho na 9. říjen 2022.

Hlavní představený salesiánů zve na svatořečení do Říma salesiány z celého světa, především koadjutory. V sobotu 8. října budou mít audienci u Svatého otce, v neděli bude papež František sloužit mši svatou, při které bude svatořečen bl. Artemide Zatti. Hlavní představený salesiánů bude 11. října předsedat děkovné mši svaté v Turíně na Valdoccu. Celá kongregace a salesiánská rodina jsou zvány, aby na celém světě v ten den byly ve spojení s hlavním představeným a sloužily mše svaté na poděkování za dar svatořečení.

Spolu s Artemidem bude svatořečený také Giovanni Battista Scalabrini. Oba dva světci sloužili nemocným, potřebným a migrantům. Papež František o nich promluvil jako o „příkladech křesťanského života a svatosti, které mají být předloženy celé církvi, především s ohledem na situaci naší doby.“ Prefekt pro kauzy svatých, kardinál Marcello Semeraro, je představil slovy: „Svědectví těchto dvou blahoslavených přivádí pozornost věřících v Krista zpět k tématu migrantů, kteří, jak papež několikrát řekl, pokud jsou integrováni, mohou pomoci dýchat vzduch rozmanitosti, která obnovuje jednotu; mohou živit tvář katolicity; mohou vydávat svědectví o apoštolátu církve; mohou vytvářet příběhy svatosti.“ Kardinál dále představil oba světce a o Artemide Zattim řekl, že je „autentickým tlumočníkem salesiánského ducha, s přívětivým temperamentem a radostí, která ho vždy provázela, dokonce i za těch nejtěžších okolností.“

Artemide Zatti se narodil v roce 1880 do chudé italské rodiny. Emigrovali do Argentiny, kde ve dvaceti letech vstoupil do komunity salesiánů. Při péči o nemocného dostal tuberkulózu, ale uzdravil se na přímluvu Panny Marie, které slíbil, že zasvětí svůj život péči o nemocné. Svůj slib naplnil, v roce 1908 složil věčné sliby, pracoval v lékárně a na kole jezdil za nemocnými po celém městě. Po nocích studoval medicínu, stal se zdravotním bratrem a zasadil se o stavbu nemocnice. V sedmdesáti letech po pádu zůstal upoutaný na lůžko. Po pár měsících mu diagnostikovali rakovinu a Artemide zemřel na jaře roku 1951.

Film o životě bl. Artemida Zattiho (na YouTube je možné nastavit české titulky).

Pověst o jeho svatosti zůstávala živá a na jeho přímluvu se několik lidí zázračně uzdravilo, což potvrdila i Kongregace pro kauzy svatých. Jan Pavel II. prohlásil Artemide Zattiho za blahoslaveného v roce 2002. Také papež František svědčí o síle jeho přímluvy, kterou zakoušel od roku 1976, když byl provinciálem v Argentině: „Od té doby, co jsme se začali modlit k Zattimu, vstoupilo 18 mladých koadjutorů a dalších 5 vyšlo z noviciátu a juniorátu. Celkem 23 povolání. Novici, studenti a mladí koadjutoři se několikrát modlili novénu na počest Zattiho a prosili o povolání koadjutorů. Já sám jsem to udělal také. Jsem přesvědčen o jeho přímluvě v této věci, protože vzhledem k počtu je to ve Společnosti (Ježíšově) vzácný případ.“

Salesiánská informační agentura ANS

Více o životě bl. Artemide Zattiho najdete zde a také na internetové stránce Zatti.org.