Skip to main content

Plakát Strenny 2021 je tady!

By 29. 9. 2020Novinky, Top

‚Oživení nadějí: „Hle, všecko tvořím nové“ (Zj 21,5)’

To je heslo, které hlavní představený Fr. Ángel Fernández Artime vybral pro poselství Strenny 2021. Jako každý rok je poselství doplněno plakátem graficky vyjadřujícím myšlenky a orientaci, kterou chce Otec a Srdce jednoty salesiánské rodiny nabídnout všem následovníkům Dona Boska. Tady je tedy plakát Strenny 2021, který je v těchto dnech rozesílán do salesiánských domů po celém světě.

V návaznosti na cestu nastoupenou před několika lety, kdy je vytvoření plakátu Strenny zadáno umělcům pocházejícím z rozdílných míst a prostředí, aby bylo možné podívat se na salesiánský svět pokaždé jinou optikou, chtěl Odbor pro sociální komunikaci dát možnost Jižní Americe ukázat její vnímání hesla Strenny 2021.

Mezi různými návrhy zvítězilo dílo argentinského umělce Gustava Daguerra (41 let), který se celý život pohybuje v salesiánské rodině a nyní pracuje jako koordinátor pastorace ve škole FMA, a který v minulosti ilustroval argentinský Salesiánský magazín.

Sám tento plakát uvádí takto:

„Když jsem se seznámil s tématem Strenny pro rok 2021, přemýšlel jsem nad potřebou vyjádřit prostřednictvím obrazu, co ke mně v této modlitbě nejsilněji promlouvá… NADĚJE. A pro nás věřící je naší nadějí Ježíš. Často cítíme, že v této době lidé nemají naději. Stačí pandemie a celé lidstvo se „třese strachem“ a cítí se ještě bezmocnější. A v tomto zraněném lidstvu jsou také naši mladí lidé (…) kteří mají v našem charismatu privilegované místo.

To je důvod, proč téměř „modlitbou“ nacházíme ve středu postavu Ježíše, který nás podporuje, zve nás, abychom povstali, a to nejen tím, že k nám natahuje ruku, ale také svým chápavým pohledem, který nám dodává důstojnost. A kolem něj je prostředí usilující o obrácení, o přechod od šedé, temné, depresivní scenérie do světa plného barev a nezbytného světla umožňujícího vidět v tvářích těch, kteří nás přijímají, Kristovy svědky.

Naší velkou výzvou, jako salesiánské rodiny, je jednoduše být znameními naděje, nesoucími světlo a barvu, dívajícími se s chápavými pohledy, pokračujícími v léčení a doprovázení těch, kteří byli touto pandemií zraněni, a nepřestávat být všímavými k potřebám druhých, jak nás to naučila matka Mazzarellová a Don Bosko.“

Plakát v papírové podobě bude rozesílán do salesiánských domů během října. Salesiánští ilustrátoři z celého světa budou také moci měnit pozadí plakátu tak, aby reprezentoval místní kontext.

V digitální podobě najdete plakát na Flickr ANS v hlavních světových jazycích.

Salesiánská informační agentura ANS