Skip to main content

Nový školní rok přinesl personální změny v salesiánské provincii

By 24. 9. 2021Novinky, Top
Každý rok dochází u salesiánů k personálním změnám. Když nepočítáme ty, které zařídí Hospodin odvoláním nějakého salesiána na věčnost, tak ty ostatní se dějí většinou k 1. září. Důvody k tomu, že někteří salesiáni mění místo působení nebo dostávají nové poslání, jsou různé. Například někomu vyprší doba, na kterou byl v daném místě nebo službě ustanoven, jindy je to ze zdravotních nebo organizačních důvodů. V salesiánském žargonu se ustálil výraz, že salesián dostává od provinciála list poslání.

Do Brna-Líšně se od září vrací salesiánská komunita

Hlavním posláním komunity je starost o mládež, rodiny a evangelizace v Nové Líšni. Toto se bude z velké části odehrávat ve středisku a farnosti.

Přímo v Salesku na ulici Kotlanova budou bydlet 3 salesiáni:

  • P. Petr Košák – ředitel komunity, přichází z Prahy-Kobylis
  • P. Petr Matula – ředitel střediska mládeže, patřil do komunity Brno-Žabovřesky
  • P. Vít Dlapka – farní vikář, přichází z Českých Budějovic

Komunitu dále tvoří 4 salesiáni, kteří  jsou ze zdravotních důvodů v různých zařízeních poblíž Brna.

  • P. Miroslav Dibelka
  • P. Michael Jelínek
  • P. Karel Doležel
  • Jiří Zezula

P. Petr Košák – ředitel obnovené komunity v Brně-Líšni

Václav Jiráček předává vedení střediska Janu Fojtů

Pražské Kobylisy mají nového ředitele střediska i komunity

Vedení střediska od září převzal P. Jan Fojtů, který se v Kobylisích už rok na novou roli připravuje. Dosavadní ředitel střediska P. Václav Jiráček přebírá nově službu ředitele komunity od P. Františka Blahy. Novými členy komunity jsou P. Hynek Černoch (přichází z Rumburku) a P. Radek Gottwald (přichází ze Zlína).

Další změny v provincii

Ke změnám ve službě ředitele komunity došlo také ve Zlíně, kde P. Radka Gottwalda vystřídal P. Petr Vaculíkv Českých Budějovicích, kde P. Víta Dlapku vystřídal P. Tomáš Rádl.

V Rumburku, který spadá pod teplickou komunitu, nově působí P. František Ptáček (přichází z Brna-Líšně).

Českobudějovickou komunitu posilnil P. Milan Mihulec (přichází z Prahy-Kobylis).

Salesiáni studenti Dominik Honěk a Jakub Honěk absolvovali žilinský ponoviciát. Od září jsou na dvouleté praxi, Dominik v Žabovřeskách a Jakub v Plzni.

Další dva studenti, Josef PřevorJan Rozsypálek, nastoupili do prvního ročníku studia teologie v Turíně a od září patří do komunity Crocetta (Mezinárodní institut Dona Boska).

 

Vyprošujme všem dary Ducha svatého a radost ze služby na nových místech.

Salesiáni

Bratranci Dominik a Jakub Hoňkovi letos v červenci obnovili časné sliby