Skip to main content

Nové zázemí pro Nízkoprahový klub Vrtule

By 20. 2. 2020Novinky, Top

Bezpečný prostor pro mladé ohrožené lidi poskytuje Nízkoprahový klub Vrtule od minulého týdne na dalším místě. U hřiště ZŠ Hovorčovická stojí nový „domeček“, kde mohou mladí trávit volný čas, realizovat své zájmy, popovídat si s druhými či najít radu a pomoc u pracovníků klubu.

Pracovníci klubu pomáhají především mladým lidem ve věku od 13 do 22 let ohroženým nudou. Vytváří pro ně bezpečný prostor, ve kterém mohou kvalitně naplnit svůj volný čas. Nabízejí jim ale také pomoc v případě ohrožení šikanou, domácím násilím, trestnou činností nebo v jiných obtížných situacích. „Mezi našimi klienty převažují vztahové problémy, ať už jsou to vztahy partnerské, vtahy s vrstevníky nebo s rodiči.“ vysvětluje Vedoucí klubu Honza Vališ. Klub za rok 2019 navštěvovalo na 120 klientů.

Nízkoprahový klub vrtule vzniknul v roce 2001 jako projekt salesiánů v Kobylisích. Ti stále poskytují klubu zázemí ve svém středisku. Terénní pracovníci také působí od roku 2016 v maringotce na Katovické ulici a od minulého týdne mají další zázemí pro mladé. Je jím „domeček“ na veřejně přístupném hřišti u ZŠ Hovorčovická. Na slavnostní otevření 12. února přišlo i přes divoké počasí kolem 35 lidí. „Hodně hezké bylo, že se měli možnost setkat úředníci a politici s naší cílovou skupinou, s mladými lidmi, dětmi. Mohli se spolu neformálně setkat na akci. Děti viděly, že spolupracujeme s úřadem a můžou se na nás obracet ve věcech směrem k úřadu,“ vysvětluje Honza Vališ.

Oblastí působnosti klubu je severní části Prahy 8, kde žijí lidé v dobrých ekonomických poměrech. I to je jedním ze specifik Vrtule, že její klienti nepochází z ekonomicky slabého prostředí. Rodiče se často nezajímají o to, jak jejich potomci tráví volný čas. Mladí se scházejí v obchodních centrech, kde je teplo, světlo, připojení k elektrické síti a internetu. Dochází zde ale ke konfliktům se zákazníky, ostrahou nebo obchodníky. Vrtule nabízí mladým lidem alternativu, bezpečný prostor, kde mohou svůj volný čas kvalitně naplnit. Na otázku, co je na klubu salesiánského, odpovídá Honza Vališ: „Myslím, že Vrtule je klub, kde je cítit přijetí, takové to salesiánské, bezpodmínečné.“

Jan Kvapil

Fotografie Renata Molová