Skip to main content

Musíme přinést lásku Dona Boska strádajícím mladým lidem

By 6. 7. 2020Novinky, Top

Mezi nováčky v hlavní radě patří don Roman Jachimowicz, který je oblastním rádcem pro Severní a střední Evropu. Padesátitříletý Polák se dnes představuje čtenářům zodpovězením několika otázek.

Proč jste se chtěl stát salesiánem?

Rozhodl jsem se po absolvování střední školy. Rodiče se přátelili s několika salesiány. Byli to radostní, spontánní, inteligentní a šťastní lidé… Když jsem se rozhodl stát se knězem, chtěl jsem být salesiánským knězem, protože jsem chtěl, aby se můj život stal radostným.

Radost být salesiánem pochází z toho, že jsme ve společnosti dětí a mladých lidí, dáváme jim naději na dobrý a úspěšný život. Tato radost a optimismus jsou zakořeněny v Bohu, který je hlubokým základem salesiánského života, a také pramení ze setkávání s lidmi.

Co jste si odnesl ze 28. generální kapituly?

Na prvním místě jsem viděl rozsáhlost naší kongregace a tolik kulturní rozmanitosti. Dále se mi velmi líbilo téma: „Jací salesiáni pro dnešní mládež?“ Je to aktuální, zabývá se realitou mladých lidí a odpovědí, kterou jim musíme dát… Je třeba rozlišovat společně, s pohledem upřeným na víru a odvahou chodit po Božích cestách.

Považuji 28. generální kapitulu za velmi důležitou pro náš život a poslání: v dnešním světě musíme pokračovat v salesiánském charismatu a přinést lásku Dona Boska nejchudším a nejvíce strádajícím mladým lidem.

Co jste zjistil o nových úkolech v posledních týdnech poznamenaných omezeními kvůli šíření nemoci COVID-19?

Pandemie COVID-19 byla překvapivá… Pomáhá nám to více porozumět křehkosti lidského života a přestože nás to fyzicky omezovalo, neoslabilo to naši lásku k mládeži a všem lidem. Objevili jsme velkou hodnotu společného bytí a spolupráce. Viděli jsem velkou kreativitu svých spolubratří a nechyběl nám optimismus, naděje, odvaha chtít pomáhat druhým.

Věřím, že je vždy potřeba salesiánů, kteří se zcela věnovali pro dobro lidí a zejména pro dobro nejchudších mladých lidí.

O čem sníte pro váš region za šest let?

Nejvíce ze všeho potřebujeme velkou víru v Prozřetelnost, která nám pomůže vidět realitu očima plnými naděje, abychom mohli zůstat věrní našemu salesiánskému charismatu. Stejně jako v dobách Dona Boska, i v dnešním světě je třeba, aby salesiáni spolu se salesiánskou rodinou a laiky byli schopni reagovat na nové výzvy a sledovat „znamení doby“. Určitě potřebujeme odvahu a odhodlání, abychom přinášeli Dobrou zprávu lidem v Evropě, ale vždy byli ochotní přinést ji také na jiné kontinenty. Během těchto let budou pokračovat změny ve strukturách, ale velmi důležitá je věrnost salesiánskému charismatu ve spolupráci s mladými lidmi a pro ně.

Salesiánská informační agentura ANS