Skip to main content

Výzva ke společné modlitbě v neděli 11. dubna 2021.

Armádní represe, více než 540 mrtvých, hromadné zatýkání, omezení přístupu k internetu, rabování a brutální zákroky proti civilistům… situaci v Myanmaru (Barmě) sleduje celý svět.

Drazí spolubratři, mladí lidé a drazí věřící,

společně s celou salesiánskou kongregací a církví vás chci pozvat k modlitbě za Myanmar. Situace v Myanmaru je velmi napjatá a násilí nabírá velkých rozměrů. Protesty a zabíjení pokračují a často jsou obětmi těchto nepokojů, které mají zajistit svobodu jejich vlasti, mladí lidé.

Vyzývám všechny k připojení se v neděli 11. dubna 2021 v 10:30 (tj. 15. hodin v Myanmaru) k modlitbě,

kterou vytvořili občané Mynamaru. Je také vhodné pomodlit se při nedělní mši svaté a při denní modlitbě církve prosby za Myanmar. Obě modlitby jsou k dispozici níže. Zapalme společně svíčku obětem a trpícím Myanmaru a sdílejme s nimi těžké chvíle ve svých modlitbách. Viz hashtag #SYMPRAYSFORMYANMAR.

Spolu s celou Salesiánskou rodinou
Jaroslav Fogl, SDB
delegát pro misijní animaci

Text přímluv a modlitby za Myanmar.

Více informacích najdete na letáčku pod tímto odkazem a na stránkách salesiánské misijní organizace SADBA.