Skip to main content
Před deseti lety k sobě Pán povolal salesiána Jana Meda (1916–2011), který v mládí odjel do Indie a celý svůj život zasvětil službě místním lidem. Salesiánská misijní organizace SADBA letos připomíná jeho výjimečný život prostřednictvím seriálu článků na svých stránkách. Už nyní si můžete přečíst 1. díl Kněz na skútru, přítel chudých a 2. díl Jeho jméno je Jan. Texty jsou doplněny grafikami znázorňujícími jednotlivé životní etapy Jana Meda, dobovými fotografiemi a dokumentárními záběry.

Jan Med, rodák z Jihlavy, se narodil se do chudé, ale velmi početné rodiny (měl sedm sourozenců) roku 1916. Do školy byl poslán do Fryštáku k salesiánům, což jej ovlivnilo natolik, že roku 1933 odešel do noviciátu na Slovensko a rok poté složil první řeholní sliby. Své poslání viděl ale jinde. Roku 1935 odjel do Itálie a poté na palubě dálkového parníku odplul do Indie. Nejprve působil v jižních provinciích a ve složitých válečných časech byl vysvěcen na kněze a poslán do nejrůznějších koutů jižní a střední Indie. V 70. letech dostal příkaz, aby se přesunul na severovýchod.

Na svůj skútr naložil to nejcennější co měl – psací stroj a vydal se na dalekou 630 km dlouhou cestu. V komunitě v Manipuru se učil domorodé jazyky, objížděl odlehlé venkovské vesničky, kde zakládal školy a  vyučoval děti chudých rolníků, kteří si nemohli dovolit své děti posílat do  škol ve městech.

  • Založil školu Dona Bosca v Tirumpatturu v Tamilnadu, která je nyní známou samosprávnou školou.
  • Pracoval také na založení teologické university v Bangalore a university Dona Boska v Maram.
  • Napsal mnoho knih a jeho sborníku duchovních písní se dosud prodalo přes 100.000 výtisků, děti z nich zpívají dodnes.

Jan Med zemřel roku 2011 a v místních, kteří o něm dodnes říkají, že je svatý muž, zanechal velkou naději na vzdělání.

Převzato ze SADBA.org