Skip to main content

Libor Všetula o živých přenosech ze salesiánské karantény

By 20. 6. 2020Novinky, Top

Libore, jsi ředitelem komunity v Brně-Žabovřeskách, ale věnuješ se také mediální komunikaci české salesiánské provincie. Jak podle tebe obstál internet jako médium v čase, kdy lidé museli zůstat uzavření doma?

Podle mě obstál výborně. Mnoho lidí mi říkalo, že muselo přiznat, že internet pro ně byl jediný způsob, jak se dostat třeba k bohoslužbám. Mohli se dívat na televizi, ale mnoho farností takzvaně streamovalo svoje domácí mše a lidé tak mohli sledovat svého pana faráře, a to bylo často možné jen právě skrze internet. Takže si myslím, že právě v této chvíli byl od mnoha lidí internet oceněn jako dobrý sluha, vykonal často nezastupitelnou roli.

Salesiáni využívají internet a působí také na sociálních sítích už řadu let. V oblasti médií se ale stále objevují nějaké novinky. Přispěla koronakrize k tomu, aby čeští salesiáni dohnali aktuální trendy?

Myslím, že čeští salesiáni byli v době korunakrize trendy ve srovnání s různými dalšími přenosy a počiny, které se děly. Byli trendy jak kvalitou, tak i kreativitou, která s tím souvisela. Snažili se jít spíš po nápadu. Myslím, že úspěch v mediální oblasti není ani tak dán technologiemi, jakkoliv jsou důležité, ale především potřebuje člověk mít nápad. A čeští salesiáni v době koronakrize měli nápad.

Uskutečnit živý přenos tak, aby byl divácky stravitelný, není nic snadného. Prozraď mi, co za vašimi přenosy bylo za práci a jak jste získávali know-how?

Je to jak v televizi, divák vidí produkt a říká si, že je to dobré, nebo špatné, ale už si neuvědomí, že za tím jsou desítky lidí. V Žabinách za tím také pár lidí muselo stát, natahat kabely, získat kamery, protože jsme na začátku měli jenom jednu webkameru. Postupně zjistíš, že je potřeba streamovat na víc kanálů, nejen na Facebook nebo YouTube, ale potřebuješ Facebook i YouTube, a to nejde samo sebou. Pak zjistíš, že ten přenos je nutné dobře nazvučit. Nevýhoda řady přenosů v době koronaviru byla, že neměly dobrý zvuk. Mobil sice dělal dobrý obraz, ale měl blbý zvuk. Museli jsme nainstalovat zvukovou kartu a ruchových mikrofon pro mluvčího. Potom zjistíš, že aby přenos za něco stál, tak je dobré ho doprovodit hudbu, takže do toho musíš namíchat hudbu. Dále je dobré udělat nějaké grafiky, které ten přenos uvedou nebo nalákají na další. Je dobré to dobře nasvítit, protože dobré světlo znamená, že to není trháno a divák si to víc užije.

Je dobré vytvářet určité typy dalších nápadů, které přenos ozvláštní, stále přinášet divákovi něco nového, co ho na tom zaujme. V době koronaviru bylo tolik přenosů, že do jisté míry to byla i určitá konkurence. Diváky zaujaly ty, které měly buď nápad, nebo dobré technické zpracování, nebo tam byli lidé, které znali, ale často to bylo i na doporučení jiných.

V době více jak dvou měsíců přísných opatření kvůli šíření nemoci COVID-19 salesiáni v Žabovřeskách odvysílali neuvěřitelných 102 živých přenosů, většinu sledovalo více jak tisíc lidí, ten nejvíce sledovaný až 4,5 tisíce. Podle mě jsou to ohromná čísla, jak to hodnotíš ty?

Když jsem se díval na statistiky, celkově jsme měli 140 tisíc shlédnutí a přes 30 tisíc unikátních diváků, což je samozřejmě zajímavé. Velmi nás to překvapilo, protože jsme to vůbec nezačínali s tím, abychom měli sledovanost, jako nějaký marketingový produkt. Začínali jsme, protože jsme cítili silnou potřebu nabídnout lidem z našeho okolí modlitební zázemí v těžké situaci. Hned při prvním přenosu, který jsme ani moc neinzerovali, bylo asi devadesát lidí, kteří se s námi modlili růženec, druhý den už jich bylo asi sto třicet, třetí den dvě stě, až to skončilo u pravidelných pěti set připojení k růženci a adoraci. Za těmi obrazovkami bylo často více lidí, takže jsme věděli, že se s námi modlí dalších asi tisíc lidí, a to byl silný pocit. Pak máš mši svatou a tam vidíš tisíc připojení, což bylo dva až tři tisíce lidí, kteří jsou přítomni skrze internet. Byla to ohromná masa lidí, kteří se připojovali.

Živé přenosy bohoslužeb a modliteb se podařilo uskutečnit v mnoha kostelích a komunitách. Ta žabovřeská ale měla nebývalý úspěch. Čím to je, že zrovna vaše komunita byla tak úspěšná?

Má to několik důvodů, ale to si uvědomíš až zpětně.

Zaprvé jsou za tím lidé, není to divadlo, ale řeholní komunita, která se modlí pravidelně.

Zadruhé jsou to chlapi. Mnoho lidí nám psalo, že ač mají rádi řeholní sestry, když vidí zralé inteligentní chlapy, kteří každý den zasedají k modlitbě růžence, tak je to silně oslovuje.

Zatřetí každý v komunitě je jiný. Máme tu showmany a máme bratry ne moc mluvné, máme intelektuály, máme lidi z praxe, máme mladší, máme starší, zkrátka bylo to různorodé.

Začtvrté byli jsme za tím jako komunita. Nebyla to one man show, jak tomu bylo v některých kostelech. To nemyslím negativně, ale máš tam jednoho faráře, který to všechno dělá, ale my jsme se u toho pravidelně střídali, byli jsme u toho opravdu všichni po dva měsíce.

Zapáté je podle mě klíčové, že to byl mix duchovna a určitého typu humoru, nadhledu, něčeho nápaditého a kreativního. My jsme po každé nedělní mši svaté dělali ještě speciální přenos, kterým jsme zvali lidi do společenství. To je podle mě klíčové slovo, lidé u nás nehledali duchovno v tom nejužším slova smyslu, ale hledali společenství. Udělali jsme něco, co lidé opravdu zažívali. Během té doby jsme dostali desítky e-mailů, ve kterých lidé psali: „Nikdy jsem si nemyslel, že i když jsem doma sám, tak se budu cítit jako bych byl součástí většího společenství.“ To se opakovalo jako refrén.

Právě díky tomu nadhledu a legráckám, ale zároveň tím intenzivním modlením, jsme dokázali zahrát lidem na struny v srdcích a ti se tím cítili osloveni. Mnoho z nich říkalo, že díky pravidelnosti přenosů si udělali v čase koronaviru čas na pravidelnou modlitbu. Ráno začínali s papežem Františkem přenosem z kaple svaté Marty na Noe a večer končili se salesiány růžencem s adorací, a to byly pro ně pilíře dne. Tak se to opakovalo třeba dva měsíce, sešla se celá rodina a třeba i po letech se společně sešli k modlitbě.

Myslíš, že zkušenosti, které salesiáni v krátké době získali v oblasti internetu, sociálních sítí a živých přenosů, nějak zúročí i v budoucnu?

Rád bych, ale nevím. Když se teď po pár týdnech dostáváme do reality, tak vidíme, jak je náročné něco tohoto typu dělat. Ale už víme jak na to technologicky. Už víme, že není problém udělat živý přenos, není to tak těžké.

Jako komunita jsme zjistili, že když chceme na něčem pracovat a všichni do toho chceme jít, tak to dokážeme. Je to zkušenost, která není jen o streamech, ale může to být pro nás hrozně cenná zkušenost i do jiných oblastí působení. Nemusí u toho být jeden nebo dva lidé, jak to často bývá, ale všichni členové komunity se mohou podílet na jednom díle. Tohle byla pro nás zkušenost k nezaplacení. Já osobně bych byl rád, kdybychom v něčem podobném občas pokračovali a kdyby se tento princip zúročil i v jiných oblastech.

Jak bychom se měli připravit na případné další uzavření kostelů a salesiánských středisek?

Když na to budu odpovídat z pohledu kněží, myslím si, že bychom si měli uvědomit, že i když není možné sloužit veřejně mše svaté, věřící lidé stále žijí. Není cesta uzavřít se a nedělat nic. Několik lidí si mi stěžovalo, že byli nešťastní, že pan farář nenapsal ani půl strany povzbuzení na webové stránky, nebo jiným způsobem neměl snahu něco dělat. Jako kněží bychom se neměli tak ustrašeně uzavřít, ale měli bychom si být vědomi toho, že stále máme pastýřskou zodpovědnost za lidi, kteří nám jsou svěřeni. Když nejsem zdatný ve streamech, stačí lidem zavolat nebo napsat pár řádek na web nebo e-mail.

Neměli bychom přemýšlet jen nad prostým streamováním mší, ale přemýšlet, jak na dálku vytvářet společenství a zapojovat a aktivizovat lidi, to je důležitý point. Mnoho kněží „jenom“ odsloužilo mši a přeneslo ji na internet. Bohu díky za to, ale myslím, že vytvořit společenství a aktivizovat lidi na dálku, aby se zapojili svou troškou do mlýna (fotografiemi, textem, nahrávkami), to stojí určitě za to.

Také už víme, že pokud by něco podobného přišlo znovu, nehroutí se svět, a i když nemůžeme chodit do kostelů, tak stále se církev dá žít i po domácku nebo skrze internet na dálku. Není to sice normální stav, ale v lecčem to může být prospěšné.

Budete ve streamování z Žabovřesk pokračovat i v budoucnu anebo to bylo jen pro dobu karantény?

Zrovna jsme se vrátili z komunitního plánování a tak jsme nad tím přemýšleli. Byla to pro nás natolik silná zkušenost a mnoho lidí nás k pokračování vyzývalo, že jsme se rozhodli pokračovat. Každé první pondělí v měsíci počínaje 7. září budeme zvát všchny ve 20.00 prostřednictvím našeho youtube kanálu Salesiáni Žabovřesky do naší kaple. Chceme jako komunita po celý školní rok provázet a podporovat lidi svou modlitbou a nabízet jim jednou za měsíc zastavení se, myšlenku na další měsíc a také sdílet, jak salesiánské dílo u nás pokračuje. Více informací k tomu bude na konci srpna na stránkách Salesiáni ŽabovřeskyFacebooku Farnost Brno-Žabovřesky.

Jan Kvapil