Skip to main content

I spolupracovníci mají své dny

By 26. 2. 20248 března, 2024Novinky, Provincie, Top

Třeba volební provinciální kongres, který se koná jednou za tři roky a vzejde z něj nová provinciální rada, která bude směřovat dění v ASC v dalším období.

Ten poslední se konal 20. ledna 2024 u sv. Terezičky v Praze-Kobylisích. Sešli se tu členové místních rad z celé provincie včetně delegátů salesiánů. Díky tomu jsme mohli při slavnostní mši u oltáře vidět dvanáct salesiánů a dva trvalé jáhny.

Po mši jsme vyslechli povzbudivé „zdravice“ některých dřívějších provinciálních koordinátorů, úvahu provinciála SDB Martina Hobzy o tom, co asi v budoucnu čeká salesiány v Českých zemích, příspěvek provinciálního delegáta pro salesiánskou rodinu Petra Košáka a zamyšlení provinciální delegátky FMA Evy Liškutinové nad sny Dona Boska.

Se zprávou o stavu Sdružení – co se za minulé volební období podařilo a nepodařilo a co nás čeká v nejbližším čase – nás seznámil náš současný provinciální koordinátor Honza Macoun.

Po krátké přestávce následovalo představení kandidátů z dvanácti volebních obvodů zahrnujících všech třicet místních společenství. Vnímal jsem zde (stejně jako při neformálních rozhovorech v kuloárech) několik témat, která stojí před Sdružením a tím i novou radou – těsnější spolupráce v rámci salesiánské rodiny, vytváření rodinné atmosféry, jak oslovit další mladé lidi, třeba pracovníky, pomocníky a animátory při salesiánských dílech či dobrovolníky z misií.

A jak volby dopadly? To můžete vidět na společné fotografii nové provinciální rady – usměvavé tváře vyjadřující chuť do společné práce, převaha žen a průměrný věk o dost nižší než průměrný věk všech spolupracovníků.

Nová rada si musí zvolit nové vedení a rozdělit funkce, k tomu ale dojde až v květnu. Do té doby se budou obě rady scházet a pracovat dohromady, aby předání zodpovědnosti proběhlo co nejhladčeji a zajistila se kontinuita. Honza Macoun je provinciálním koordinátorem už druhé období, takže v květnu budeme mít i nového koordinátora – kdo to asi bude?

Velký dík patří spolupracovníkům ze severu Prahy za pomoc s organizací, schole za hudební doprovod při mši a kobyliským salesiánům, kteří nám poskytli své prostory a připravili výborný oběd.

Nové radě přejeme hodně sil, moudrosti a dalších darů Ducha svatého, účinnou přímluvu Panny Marie Pomocnice křesťanů a Dona Boska, dostatek nových podnětů, podporu jejich rodin i společenství. A těšíme se, čím obohatí náš spolupracovnický život.

Jan Zindulka, ASC