Skip to main content

Honza Rozsypálek a Josef Převor se stali „trvanlivými“ salesiány

V sobotu 24. června 2023 na slavnost Jana Křtitele v Brně – Žabovřeskách jsme stvrdili to, co začalo již před sedmi lety, kdy jsme složili první sliby do salesiánské společnosti. Nyní jsme skládali věčné sliby, ze salesiánů „s omezenou trvanlivostí“ jsme se tak stali „trvanlivými“ salesiány a doufáme, že Bůh v nás dokončí, co započal.

Jak jste prožili den věčných slibů?

Josef: Pro mne to byl především den vděčnosti a setkání. Vděčnosti za všechno, co jsem až doposud od Boha dostal a jak mě vedl, vděčnosti za všechny lidi, které jsem mohl na mé cestě životem potkat. Setkání s Bohem a s blízkými lidmi, a to jak při samotné liturgii, tak i potom v areálu střediska u piva a guláše. Za to všechno patří velký dík všem, kteří se podíleli na přípravě krásné liturgie i organizaci celého setkání. I jim všem patří naše vděčnost.

Honza: Nejsilnější chvíle tohoto dne jsem prožil při litaniích a celý den tak pro mě vystihují slova vděčnost, milost a pokoj. Vděčnost za dar, který jsem dostal a sdílení radosti s mnoha přáteli, mladými, rodinou a salesiány. Milost proto, že Bůh tomu dal ten drive. Já jsem sice pro to něco udělal, ale On dává mnohonásobně a nezaslouženě víc. Totiž od začátku jsem to neměl vůbec jasné – když jsem šel do přednoviciátu, pak do noviciátu a když jsem skládal první sliby, stále jsem měl nějaké pochybnosti. Tak se dostávám k poslednímu slovu pokoj, který zažívám a vystihuje to atmosféru tohoto celého dne.

Honza Rozsypálek a Josef Převor

Fotografie: Vojtěch Janovič