Skip to main content

Hlavní představený salesiánů don Artime bude kardinálem

By 10. 7. 20238 září, 2023Kongregace, Novinky, Top

V neděli 9. července papež František oznámil jména 21 nových kardinálů. Mezi nimi je i hlavní představený salesiánů Ángel Fernández Artime. Slavnost jejich jmenování bude 30. září 2023.

Jmenování dona Artimeho je znakem důvěry a naděje, kterou papež František vkládá do něj i do Salesiánů Dona Boska. Zařazení nových kardinálů do Římské diecéze je také projevem nedílného spojení mezi Petrovým stolcem a partikulárními církvemi roztroušenými po celém světě. Jejich původ vyjadřuje univerzálnost církve, která nadále ohlašuje milosrdnou Boží lásku všem lidem na zemi.

Svatý Otec vyzívá: „Modleme se za nové kardinály, aby mi potvrzením svého přilnutí ke Kristu, milosrdnému a věrnému veleknězi (srov. Žid 2, 17), pomáhali v mé službě římského biskupa celého věrného Božího lidu.“

Don Ángel se narodil 21. srpna 1960 v Gozón-Luanco, Asturie, ve Španělsku. Dne 3. září 1978 složil první sliby, 17. června 1984 v Santiagu de Compostela složil věčné sliby a 4. července 1987 byl v Leónu vysvěcen za kněze.

Pochází z provincie León, vystudoval pastorální teologii a získal licenciát z filozofie a pedagogiky. Byl delegátem pro pastoraci mládeže, ředitelem školy v Orense, členem inspektoriální rady a vikářem a v letech 2000 až 2006 inspektorem.

Po působení v technické komisi, která připravila 26. generální kapitulu, byl v roce 2009 jmenován představeným provincie Jižní Argentiny se sídlem v Buenos Aires. V této funkci měl možnost osobně se setkat a spolupracovat s tehdejším arcibiskupem Buenos Aires, kard. Jorgem Mariem Bergogliem, dnes papežem Františkem.

Dne 23. prosince 2013 byl jmenován představeným nové provincie Středozemního Španělska, zasvěcené Marii Pomocnici křesťanů, ale ještě předtím, než se mohl ujmout této nové funkce, byl 25. března 2014 na 27. generální kapitule zvolen novým hlavním představeným salesiánů, nástupcem Dona Boska. Dne 11. března 2020 jej 28. generální kapitula potvrdila ve funkci hlavního představeného salesiánů na druhé šestileté období od roku 2020 do roku 2026.

Salesiánská informační agentura ANS