Skip to main content

Hlavní představený: Na ramenou dvou velikánů

By 30. 1. 202212 května, 2022Kongregace, Novinky, Spiritualita, Top

Salesiánská spiritualita je silná, protože je spojena se dvěma velikány církve, svatým Františkem Saleským a svatým Janem Boskem. V celém roce 2022 budeme prožívat milostivé léto, až dospějeme ke 400. výročí od smrti savojského velikána. Jako synové Dona Boska nosíme „příjmení“ svatého Františka.

Jednoho dne řekl Don Bosco skupině chlapců: „Budeme se jmenovat salesiáni.“ Tak začalo dobrodružství Ducha Svatého, které dá vyrůst velkému stromu, jemuž říkáme salesiánská rodina, který má své kořeny ve Františkově spiritualitě. Oba světci jsou velkým darem v církvi – Don Bosco dokázal tlumočit Františkovo charisma jako nikdo jiný do výchovy a každodenní evangelizace svých chlapců i do prostředí církve.

Dvě svaté matky

Oba světci měli mnoho věcí společných, a to od kolébky. František Saleský se narodil pod savojským nebem, které je nad údolími sevřenými alpskými velikány. Jak nepomyslet také na Dona Boska, který byl vlastně také Savojan? Nenarodil se sice na zámku jako František, ale měl stejný dar jako on, totiž maminku plnou víry. Když čekala svého prvorozeného maminka Františka de Boisy, byla mladičká. V době, kdy se narodil, bylo ještě nedalekém Chambéry uchováno Turínské plátno. Maminka zaslíbila Františka Pánu. V piemontském Chieri řekne Jeníkovi jednoho dne matka Markéta: „Když jsi přišel na svět, zasvětila jsem tě Panně Marii.“ Před stejným plátnem jako sv. František v Chambéry, poklekne jednou také Jan Bosco, to už ale v Turíně. 

Různých paralel ze života obou světců by se našlo jistě víc. Říká se, že první věta, kterou František řekl, zněla: „Dobrý Bůh a moje maminka mě mají rádi.“ Jistě by ji podepsal i Jan Bosco. Dobrý Bůh nad Františkem i Janem bděl a daroval jim široké srdce. František studoval v Paříži a v Padově na nejslavnějších evropských univerzitách. Jeník studoval skoro jako žebrák se svíčkou na půdě jednoho starého hostince. Ti dva ale byli předurčeni k setkání. Savojské horské říčky dorazily do Turína a pak do celého světa. Po 400 letech jsou Františkovy vize křesťanského života, duchovního doprovázení a humanitních ideálů stále živé. A Don Bosco je dokázal tlumočit jako nikdo jiný.

Dvanáct měsíců milosti

Zvu vás tedy k čerpání živé vody ze salesiánské spirituality, která od Františka dorazila až k Donu Boskovi. Vybral jsem dvanáct duchovních myšlenek, které vycházejí z ducha obou světců a mohou vás inspirovat po celý rok:

 • Bůh nikdy nejedná bez našeho souhlasu. Působí svou silou, ale nikdy nečiní násilí. Přitahuje srdce, ale zároveň miluje naši svobodu.
 • Bůh, jak říkal František Saleský, nás přitahuje mírně, občas v podobě povolání, jindy hlasem přítele. Nikdy se nevnucuje, tluče na naše dveře a čeká, až mu otevřeme.
 • Bůh je přítomen a zpřítomňuje se každému člověku, jak sám chce.
 • Oba světci nás chtěli přiblížit ke vztahu k Bohu. Pěstujme ho a pěstujme vztahy k lidem.
 • Bůh nás nemiluje, protože jsme dobří, ale protože on sám je dobrý. K Bohu se nepřibližujeme zásluhami, ale s vědomím jeho milosrdenství.
 • František Saleský odpovídá na Boží lásku: „Budu tě milovat, Pane, alespoň v tomto životě, pokud tě nebudu milovat na věčnosti.“
 • Vědomí Boží lásky nespočívá v tom, že „se cítíme dobře“, ale v tom, že konáme vůli Boha Otce. To je základ spirituality svatého Františka.
 • Přejít od Božích útěch k Božímu milosrdenství, od aktivismu k opravdové charitativní lásce.
 • Don Bosco si přál, aby nás láska ke Kristu vedla k lásce k mladým.
 • „Modlitba životem“ znamená, že všechno své úsilí zaměříme k růstu v lásce.
 • Od aktivismu bychom měli vždycky přejít ke vztahu k Bohu „od srdce k srdci“.
 • V Marii je naplněna Boží láska k člověku, v nazaretské dívce našel Bůh svůj příbytek.

Hlavní představený salesiánů don Ángel Fernández Artime