Skip to main content

Hlavní představený jmenoval nové delegáty pro salesiánskou rodinu

By 7. 6. 2020Novinky, Top
Don Ángel Fernández Artime, hlavní představený salesiánské kongregace, v oficiálním prohlášení oznámil jména svých nových delegátů pro skupiny, které předpokládají přímou duchovní animaci následovníky Dona Boska.

Vážení salesiáni, vážení členové salesiánské rodiny,

po 28. generální kapitule Salesiánů Dona Boska přicházejí některé změny na animačních postech kongregace. Jedena z nich se týká sekretariátu hlavního představeného pro salesiánskou rodinu (SR).

Delegáti hlavního představeného (HP) jsou:

P. Joan Lluís Playà, delegát HP pro sekretariát SR; bude i nadále asistentem pro ženskou a mužskou větev Volontarií Dona Boska (VDB a CDB). P. Joan Lluís je již dobře známý, protože v této oblasti pracoval v předchozích letech. Ocenili jsme ho také jako dobrého koordinátora animačního týmu Dnů spirituality SR.

Duc (Dominic) Nam Nguyen, vietnamský koadjutor, bude delegátem hlavního představeného pro ASC (Sdružení salesiánů spolupracovníků) a pro Bývalé žáky Dona Boska. Bratr Dominik má dobré znalosti evropského a italského kontextu a nepochybně je dobrým prostředníkem pro asijský kulturní okruh. Mým záměrem je vyhnout se evropeizaci při animaci SR; chci, aby byla univerzálnější a také aby co nejlépe zhodnocovala povolání koadjutorů, včetně animace SR, zvláště jejích dvou skupin složených převážně z laiků.

P. Alejandro Guevara, současný delegát SR ve španělské Seville, bude delegátem hlavního představeného jako duchovní animátor ADMA (Sdružení Panny Marie Pomocnice). Jeho sídlo bude na Valdoccu.

P. Pier Luigi Cameroni, hlavní postulátor kanonizačních kauz, bude rovněž součástí týmu sekretariátu, aby obohatil SR jasnou vizí a lepším pochopením salesiánské svatosti, ke které jsme všichni povoláni.

Těmto čtyřem spolubratrům jsem velmi vděčný za jejich disponibilitu a velkorysost při přijímání svěřených úkolů.

Děkuji také P. Eusebiu Muñozovi, P. Giuseppe Castimu a P. Raphaelovi Jayapalanovi za oddanou a kvalifikovanou službu, kterou v uplynulých šesti letech poskytli naší rodině. Přeji to nejlepší do příštích let, modlím se za pokračování živé a krásné animace celé SR a zároveň za nového ducha, jehož církev a charisma Dona Boska dnes vyžaduje od nás všech.

S úctou

Ángel Fernández Artime, SDB

hlavní představený

Salesiánská informační agentura ANS