Dominik složil první sliby

By 27. 8. 20187 října, 2021Novinky, Salesiáni studenti, Top

Osmnáctého srpna 2018 se sešla salesiánská rodina při prvních slibech Dominika (Savia) Hoňka, salesiána pocházejícího z Havířova z rodiny Hoňků, která na severní Moravě po generace předává mnoha místním lidem a vychovatelům nadšení pro práci pro opuštěnou mládež.

Na slavnost přijela z Havířova Dominikova rodina (rodiče a dvě sestry), přišli zlínští farníci a z celé republiky dorazili v hojném počtu salesiáni i salesiánky. Významnou součástí slavnosti byli také slovenští salesiánští spolubratři a spolusestry z obou noviciátů i se salesiánskými novici a novickami včele se slovenským magistrem slovenských, českých, ukrajinských a běloruských noviců P. Peterem Timkem SDB. Hlavním celebrantem a kazatelem byl český provinciál P. Petr Vaculík SDB, krásně zpívala místní schola a vůbec se neztratila Dominkova sestra, která zazpívala žalm. Nechyběly koláčky a pak řízky, domácí rajčata a točená kofola a pivo. Modleme se za nového salesiána Dominika!